background

Twickelblad najaar 2016

Muzikale zomernamiddag in kasteeltuin Het is uiteraard afhankelijk van het weer maar als dat meezit, genieten de Vrienden op een fraaie nazomermiddag op een intiem plekje in de tuin van de jazzy muziek van Marle Thomson en haar band. “Luisteren naar niet al te harde muziek, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na afloop een

Paginanummer: 17
 • Activiteiten
 • Protesten
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

van DE Voorzitter auteur Eduard van Emmerik Dit keer moet ik helaas beginnen met het droeve bericht dat Gerdi Leussink op 31 oktober jl., na een ziekbed, op 70-jarige leeftijd is overleden. Gerdi heeft ca. twaalf jaar een zeer actieve rol gespeeld binnen de Vrienden van Twickel. Ik wil mijn dankbaarheid betuigen voor alles wat

Paginanummer: 16
 • Bestuur
 • Protesten
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1986_20-7

Twickelbulletin 20-7 1986

Twickel actueel a. Bij het schrijven van deze bijdrage aan het laatste Twickelbulletin van dit jaar, razen de novemberstormen over Twickel om de laatste bomen schoon te vegen. Een jaar waarin de natuur zich zeer verrassend heeft gemanifesteerd. Ondanks de droogte gaf het bos dit jaar een beter aanzien dan de voorgaande jaren en daarmee

Paginanummer: 3
 • Protesten
 • Schade
Twickelbulletin_1985_20-3

Twickelbulletin 20-3 1985

Van de redactie U hebt een nieuw nummer van het Twickelblad in handen. Nu weer een meer gevarieerde inhoud. Het vorige was sterk gericht op het verleden. Nu houden we ons bezig met actuelere zaken. Nog even een terugblik toch. En wel naar de grote gebeurtenis deze zomer op het kasteel. Het afscheid van de

Paginanummer: 3
 • Protesten
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

In het vorige nummer hebt u kennis kunnen maken met drs. O. de Bruijn. In december 1980 werd hij in het kadervan de Regeling Tijdelijke Arbeidsplaatsen aangesteld om inventarisatie-werkzaamheden bij Twickel te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de toekomst dienen als onderbouw voor een nader uit te werken integraal beheers- plan voor het landgoed Twickel.

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Twickel actueel De provinciale weg . Sinds het verschijnen van het laatste Twickel bulletin heeft er ogenschijnlijk niet veel plaatsgevonden. De Provincie is nog steeds bezig met de planvorming, ondanks de negatieve brief van de drie Gemeenten Borne, Stad- en Ambt Delden. Verwacht wordt dat de planvorming dit jaar niet meer kan worden afgerond. Toch

Paginanummer: 3
 • Wegen
 • Protesten
 • Golfbanen
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

De touristische fietroute. Naar aanleiding van ons ingediende bezwaar heeft de Gemeente Ambt Delden het ontwerp voor het fietspad in het Twickels gebied sterk gewijzigd en verbeterd. Zo is de breedte van het fietspad over een belangrijk deel van de lengte terug gebracht tot 1 m, i.p.v. de 1,5 m die in het oorspronkelijke plan

Paginanummer: 4
 • Protesten
Twickelbulletin_1988_2

Twickelbulletin 2 1988

De golfbaan Ook in de zomervakantie heeft de Twentse Golfclub het plan tot het aanleg- gen van een 18 holes baan op Twickel ingediend bij de gemeente Ambt- Delden. De gemeente moet zich nu eerst uitspreken en een bestem- mingsplan wijziging voorstellen voordat wij weer aan de beurt zijn. Ondanks alles wat er de afgelopen

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten
 • Golfbanen
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Zijn standpunt is dat provinciate wegen in de eerste plaats ver- keerswegen zijn en die komen niet in aanmerking voor een ver- keersluwe functie. Ook stelt de provincie voor om de weg te voorzien van een vrijlig- gend fietspad achter de bomen. Hier zijn wij en het Stichtingsbestuur van Twickel principieel te- gen, omdat het

Paginanummer: 5
 • Waterlopen
 • Protesten
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Wat voor toekomstperspectief laten wij aan de komende genera ­ tes over als we maar doorgaan met het vervuilen van bodem en lucht in onze individuele jacht naar korte termijn belangen? Het lijkt er op dat ons milieu nog nimmerzo bedreigd is geweest in de geschiedenis als nu. Helaas leert ook de geschiedenis dat ereerst

Paginanummer: 4
 • Wegen
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten