Dit archief is tot stand gekomen naar een idee van Rob Bloemendal (beheerder buitenplaats Twickel). Tegenwoordig is internet zo gemakkelijk.  Alles wat je maar wil weten is op te zoeken bv. via Google of een andere zoekmachine. Er zijn er vele. Kranten hebben tegenwoordig een digitaal archief en ook vele tijdschriften. Ook vele bibliotheken, zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Alle boeken en tijdschriften die daar staan en die soms vele eeuwen oud zijn, zijn digitaal te raadplegen via internet. Soms moet je daar ook voor betalen.

En nu kwam het idee van Rob. Waarom zouden we de Twickelbladen niet digitaal toegankelijk maken? Twickel heeft ook een historisch archief dat zeer goed in kaart is gebracht door Aafke Brunt (archivaris van Twickel). Door onderzoek in het huisarchief zijn al heel veel publicaties tot stand gekomen, niet in de laatste plaats in het Twickelblad.

Het Twickelblad bestaat al 40 bijna veertig jaar, waarvan de eerste jaren 1976 t/m 1990 onder de naam Twickel bulletin, uitgegeven door de Vrienden van Twickel. In 1991 werd de naam veranderd in Twickelblad en gezamenlijk uitgegeven door de Stichting Twickel en de Vrienden van Twickel. Toen heeft er een professionaliseringsslag plaatsgevonden. Eerst uitgegeven in zwart-wit en later in kleur. Ook heeft er een schaalvergroting plaatsgevonden. We hebben in 2015 een oplage van ca. 2200 stuks per kwartaal. In de loop der jaren zijn vele onderwerpen beschreven. Er was weliswaar een index, maar die bevond zich in het archief.

Vaak worden er vragen gesteld door geïnteresseerden, afstudeerders of promovendi over deze onderwerpen. Wat is het dan toch mooi dat we tegenwoordig de technische middelen hebben om bladen de digitaliseren en doorzoekbaar te maken, zowel op zoekterm als op index. Maar dat is niet zomaar gerealiseerd.

De Vrienden van Twickel zijn de uitdaging aangegaan om de Twickelbladen via internet toegankelijk en doorzoekbaar te maken. En dan ook nog voor een aanvaardbare prijs.

Wij hebben onze internet serviceprovider Esser-Emmerik (Hilversum) bereid gevonden dit avontuur met ons aan te gaan. Zij hebben het mogelijk gemaakt om met het internet portal van WordPress een format te ontwikkelen dat werkte, nadat alle papieren Twickelbladen waren gescand door Multiscan (Urk) en via OCR leesbaar en bewerkbaar zijn gemaakt.

Wat nu voor u ligt is het digitale Twickelblad-archief. Elk kwartaal wordt het aangevuld met een nieuw blad.

Typ een woord in of een combinatie van woorden en gij zult vinden wat u zoekt. Kom u er niet uit dan kunt u ook de index gebruiken. Je komt vanzelf terecht in een Twickelblad en de pagina waar het onderwerp of zoekterm zich op bevindt. En dan bladeren maar!!!

Wilt u gewoon een Twickelblad uit een bepaald jaar raadplegen, zelfs dat kan.

Dit is het cadeau dat we de Stichting Twickel hebben gegeven ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan in 2013. We hebben er bijna 1,5 jaar aan gewerkt. Het resultaat mag er wezen. Dankzij Aafke Brunt is de index en de koppeling aan alle pagina’s tot stand gekomen. Dit heeft vele uurtjes gekost, want dat was handwerk en in haar vrije tijd. Hulde aan Aafke.

Het bestuur van de Vrienden van Twickel wenst u heel veel leesplezier en hoopt dat de Stichting Twickel, maar ook onze leden hier nog vele jaren uit kunnen putten, en natuurlijk voor iedereen die dat maar wil.

Eduard van Emmerik, bestuur VVT en projectleider

maart 2015