Dit archief is in 2015 tot stand gekomen naar een idee van Rob Bloemendal (beheerder en conservator van kasteel Twickel). Tegenwoordig is internet zo gemakkelijk.  Alles wat je maar wil weten is op te zoeken. Je grijp snel naar je smartphone of tablet en je zoekt het op via Google of een andere zoekmachine.

Het was een logische gedachte van Rob Bloemendal om te onderzoeken of we de Twickelbladen niet digitaal toegankelijk konden maken. Twickel heeft een historisch archief dat goed in kaart is gebracht. Door onderzoek in het huisarchief zijn al heel veel boeken en publicaties tot stand gekomen, niet in de laatste plaats in het Twickelblad.

Het Twickelblad bestaat al 44 jaar, waarvan de eerste jaren 1976 t/m 1990 als Twickel Bulletin en werd uitgegeven door de Vrienden van Twickel. In 1991 werd de naam veranderd in Twickelblad en gezamenlijk uitgegeven door de Stichting Twickel en de VVT. Eerst in zwart-wit en later in kleur. We hebben anno 2020 een oplage van ca. 2250 stuks per kwartaal. In de loop der jaren zijn vele onderwerpen beschreven.

Vaak worden er vragen gesteld door geïnteresseerden, afstudeerders of promovendi over allerlei onderwerpen die met Twickel te maken hebben zowel in het heden als in de rijke historie. Het is mooi dat we tegenwoordig de technische middelen hebben om bladen de digitaliseren en doorzoekbaar te maken. De Vrienden van Twickel zijn in 2015 de uitdaging aangegaan om de Twickelbladen via internet toegankelijk en doorzoekbaar te maken voor een aanvaardbare prijs. En dat is gelukt.

Wij hebben in 2015 onze internetprovider bereid gevonden dit avontuur met ons aan te gaan. Zij hebben het mogelijk gemaakt om met WordPress een format te ontwikkelen dat werkte, nadat alle papieren Twickelbladen waren gescand en via OCR leesbaar en bewerkbaar waren gemaakt door Multiscan uit Urk.

Wat u nu (2020) ziet is een nieuwe versie van het digitale Twickelbladarchief. Dit is door onze webbeheerder Ed Geerdink gebouwd met volledig vernieuwde software. Internetplatforms worden voortdurend vernieuwd. Dat is mooi om de snelheid, de veiligheid en robuustheid te verbeteren. Echter delen die speciaal ontwikkeld zijn voor één toepassing blijken dan ineens niet meer goed te werken. Daarom was het nodig het digitale archief volledig te herzien. Alle functies zijn hersteld en de website is sneller en nauwkeuriger geworden m.n. de zoekfunctie. Een paar functionaliteiten hebben we moeten laten vervallen o.a. het zoeken op index. Daar bleken maar heel weinig bezoekers gebruik van te maken. Vanaf deze plaats dank ik Ed en allen die hebben meegewerkt aan deze nieuwe versie voor hun tomeloze inzet en geduld.

Elk kwartaal wordt het archief aangevuld met een nieuw Twickelblad. Typ een woord in of een woordcombinatie en gij zult vinden wat u zoekt. Je komt vanzelf terecht in een Twickelblad en de pagina waar de zoekterm zich op bevindt. En dan, bladeren maar!!! Wilt u gewoon een Twickelblad uit een bepaald jaar raadplegen, ook dat kan.

Het digitale archief is het cadeau dat we de Stichting Twickel in 2015 hebben gegeven ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan in 2013. Mede dankzij de inbreng van Aafke Brunt (Archivaris van Twickel) is dit archief tot stand gekomen. Graag bedank ik ook Aafke.

Het bestuur van de Vrienden van Twickel wenst u heel veel zoek- en leesplezier.

Eduard van Emmerik,
voorzitter VVT, maart 2015 en april 2020