Twickelblad_19_2010_zomer

Twickelblad zomer 2010

Twickel Behalve de vele log£s konden ook onbekende bezoekers in de tuinen van Twickel hun hart ophalen. Zij noteerden hun naam in het bezoekers register, maar jammer genoeg hebben zij zich daarbij onthouden van com- mentaar. We moeten het doen met de ont- boezemingen van dominee Craandijk die in zijn Wandelingen door Nederland (1875) de

Paginanummer: 12
 • Breeriet
 • Tuinen en parken
Twickelblad_18_2009_winter

Twickelblad winter 2009

Op excursie door “het mooiste gebied” van Twickel De Breeriet is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tu/ee maal per jaar, en op aanvraag voor groepen, gaat de poort van het natuurgebied open. Een verslag van een excursie onder leiding van voormalig jachtopzichter Hans Spijkerman Ongewenste bezoekers worden bestraft met een boete van 57 euro

Paginanummer: 16
 • Breeriet
Twickelblad_2_2003

Twickelblad 2 (zomer) 2003

Agenda Actuele informatie is te vinden op de website: www.twickel.nl 23 juli Optreden van het Riciotti ensemble in de tuinen van Twickel, vanaf 20.00 uur. De toegang is vrij. De tuinen zijn geopend vanaf 19.30 uur. 31 juli en 1 en 2 augustus Evenals verleden jaar verzorgt de Stichting Smeedwerk weer een theaterpro- ductie op

Paginanummer: 23
 • Breeriet
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_2_2001

Twickelblad 2 (zomer) 2001

Korte berichten Bezoek directeur Monumentenzorg Tijdens zijn bezoek op 9 mei aan Twickel toonde directeur Asselbergs van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zich enthousiast voor het herstelplan voor het park. De opsteller van het plan, Michael van Gessel, presenteerde op overtuigende wijze zijn ideeen en verzorgde een rondleiding door het park. De ftlosofie achter het

Paginanummer: 22
 • Breeriet
 • Archeologie
Twickelblad_4_99

Twickelblad 4 (winter) 1999

Open Monumentendag op de Breede Riet Op de Open Monumentendag op 11 September jl. waren de weergoden het publiek goed gezind. Het was een stra- lende dag. Massaal kwam het publiek naar Twickel om een kijkje te nemen in het herstelde landschapspark de Breede Riet. Als toezichthouder heb ik mij morgens tussen het publiek begeven

Paginanummer: 14
 • Breeriet
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_3_99

Twickelblad 3 (najaar) 1999

Landschapspark de Breede Riet in ere hersteld Openstelling op Open Monumentendag Op zaterdag 11 September is de landelijke Open Monumentendag. Deze staat dit jaar in het teken van het monumentale groen. Op deze dag is de Breede Riet open- gesteld voor het publiek. Het is voor het eerst sinds de grote hersteloperatie dat dit park

Paginanummer: 15
 • Breeriet
 • Fauna
 • Flora
 • Natuurterreinen
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_4_96

Twickelblad 4 (winter) 1996

Na het leegpompen van de vijvers is de aannemer met groot materieel aan de slag gegaan. De kranen gaven de vloeibare bagger aan elkaar door. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn en het park wat op adem gekomen is zult u de gelegenheid krijgen het park te bezoeken. Daama gaat het weer op

Paginanummer: 3
 • Breeriet