Twickelbulletin pagina 18 3 1990

NIEUWJAAR Wat zeggen de mussen tegen elkaar op de eerste dag van het nieuwe jaar? Veel wormpjes, veel kruimels en veel korstjes brood, Geen ruzie, geen regen, geen kat in de goot. Wat zeggen de mensen tegen elkaar op de eerste dag van het nieuwe jaar? De boeren zeggen: veel hooi op je zolder, veel […]

Twickelbulletin pagina 7 1 1990

realiseren nieuw rentmeesterskantoor aan de Twickelerlaan. Ook punten als milieuvriendelijk sloot- en bermonderhoud nabij natuur- gebieden, het vergunningenbeleid inzake milieubelastende bedrij- ven, zullen aan de orde moeten komen. Misschien dat in deze tijd, nu velen zo in de ban lijken van de modieu- ze ’groenkoorts’, het beset doordringt bij gemeentebesturen en par- tijen (ook in […]

Twickelbulletin pagina 16 3 1989

In de Marke Toen ik met deze reeks verhalen begon, had ik gedacht, dat het met een of twee afleveringen wel gebeurd zou zijn. Hetzijn ermeergewor- den. In dit stukje wil ik eigenlijk alleen maar wat dingen aanstippen in de hoop, dat er belangstellende lezers zijn, die er meer van willen zeg- gen. Immers, er […]

Twickelbulletin pagina 30 1 1988

Roond de Oelermol t Meer dan zestig joar is et wa leedn Da’k mie veur de eerste keer Hierin Eule daale zat Biej et oale mdlnrad, Wat he’k hier vaaks loopn Roond dizze mooie mdln Kreeg ter nooit genog van Ie konnen hier zo mooi spoln ’t Is rechtevoort nich te gleumn Hoo de tied […]

Twickelbulletin pagina 17 1 1987

nue houtleverantie verzekeren; de verjonging is gericht op het bereiken van een evenwichtige leeftijdsklasse-opbouw. De verjonging zal moeten passen binnen de schaal van de omgeving, waarbij ook grotere verjon- gingseenheden denkbaar zijn. Er zal hier voornamelijk verjongd worden door aanplanten en bezaaien. Vanuit bosbouwkundig oogpunt is gebleken, dal binnen de functie houtproduktie op Twickel ook […]