Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

’k Zagge ze weer van 0 eigen erf door harry wonink ’k Zagg’ ze weer, de heil’ge beume, Boaven an den Deldner esch, Wind zung zachte deur eer loover ’t Is miej good biej eer ewes. ’k Veulen miej zo klein en nietig, Toew, an eere stamme stun Woervolle eeuwen is’t eleene, Det eer greuien

Paginanummer: 40
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

NIEUWJAAR Wat zeggen de mussen tegen elkaar op de eerste dag van het nieuwe jaar? Veel wormpjes, veel kruimels en veel korstjes brood, Geen ruzie, geen regen, geen kat in de goot. Wat zeggen de mensen tegen elkaar op de eerste dag van het nieuwe jaar? De boeren zeggen: veel hooi op je zolder, veel

Paginanummer: 18
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1990_1

Twickelbulletin 1 1990

Paasgedicht Johanna van Buren “Palmpoaschen” (1931): “Van hoogen Barg umdale geet De Groote Meister en Hee weet Det’t uurvan sm&tten kommen wil, Hee geet gewillig en is still’. Mar veur aleer dee daege zint En Zienen zoersten zet begint, Zal eigen volk, dat Um zal sloan Um eerend in de meute (*) goan. ”Te wagchen

Paginanummer: 19
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1990_1

Twickelbulletin 1 1990

realiseren nieuw rentmeesterskantoor aan de Twickelerlaan. Ook punten als milieuvriendelijk sloot- en bermonderhoud nabij natuur- gebieden, het vergunningenbeleid inzake milieubelastende bedrij- ven, zullen aan de orde moeten komen. Misschien dat in deze tijd, nu velen zo in de ban lijken van de modieu- ze ’groenkoorts’, het beset doordringt bij gemeentebesturen en par- tijen (ook in

Paginanummer: 7
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1989_3

Twickelbulletin 3 1989

Ballade van den boer Er stonden drie kruisen op Golgotha, Maar de boer hij ploegde voort. Magdalena, Maria, Veronica, Maar de boer hij ploegde voort, En toen zijn akker ten einde was, Toen keerde de boer den ploeg En hij knielde naast zijn ploeg in het gras, En de boer, hij werd verhoord. Zoo menigeen

Paginanummer: 25
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1989_3

Twickelbulletin 3 1989

In de Marke Toen ik met deze reeks verhalen begon, had ik gedacht, dat het met een of twee afleveringen wel gebeurd zou zijn. Hetzijn ermeergewor- den. In dit stukje wil ik eigenlijk alleen maar wat dingen aanstippen in de hoop, dat er belangstellende lezers zijn, die er meer van willen zeg- gen. Immers, er

Paginanummer: 16
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

De eerste huizen hadden geen fundamenten. Die waren ook niet nodig omdat de wanden niet zo zwaar waren. Het houtskelet droeg alles. De muren begonnen dus net boven de oppervlakte. Al was er wel vaak een laag veldkeien of zandsteen als basis. In oude verhalen heb ik daar wel eens over gelezen wat dat voor

Paginanummer: 25
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1988_1

Twickelbulletin 1 1988

Roond de Oelermol t Meer dan zestig joar is et wa leedn Da’k mie veur de eerste keer Hierin Eule daale zat Biej et oale mdlnrad, Wat he’k hier vaaks loopn Roond dizze mooie mdln Kreeg ter nooit genog van Ie konnen hier zo mooi spoln ’t Is rechtevoort nich te gleumn Hoo de tied

Paginanummer: 30
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1988_1

Twickelbulletin 1 1988

De Wrake van ’t Witte Wiefken De Keuper was noa de maarkt hen ewest Hee har ziene kuurken verkocht En later nog met ’n man of vief zesse ’n Zetken in7 weerdshoes ewocht. Wat zik dee leu doar nig aliens vertelden, I-j magt mi-j geleuven, et wazzen joo heldenl Ze hadden ook ’n dreupken ’edroonken.

Paginanummer: 33
  • Tradities en folklore
Twickelbulletin_1987_1

Twickelbulletin 1 1987

nue houtleverantie verzekeren; de verjonging is gericht op het bereiken van een evenwichtige leeftijdsklasse-opbouw. De verjonging zal moeten passen binnen de schaal van de omgeving, waarbij ook grotere verjon- gingseenheden denkbaar zijn. Er zal hier voornamelijk verjongd worden door aanplanten en bezaaien. Vanuit bosbouwkundig oogpunt is gebleken, dal binnen de functie houtproduktie op Twickel ook

Paginanummer: 17
  • Tradities en folklore