pagina 3 winter 2008

3 IAARGANG I 7 WINTER 2Qo8 Twickel mm r.‘. * It J§ m £ENTM EESTERIJ gjjpl* De verstedelijkte randen Twickel Stadsranden vormen de overgang van het stedelijk gebied naar het buiten- gebied. In de afgelopen eeuw zijn bijna alle stadsranden steeds verder opgerukt, maar… het einde lijkt in zicht. De bevolking neemt nauwelijks meer toe […]

pagina 9 voorjaar 2008

Vrienden van Twickel Twickel Levend Landgoed Landgoed Twickel neemt in Twente al eeu- wenlang een unieke plaats in. Helaas laten maatschappelijke en economische ontwik- kelingen ook zo’n historisch landgoed niet ongemoeid. De druk op de randen van het gebied vanuit de omliggende kernen, de behoefte aan extra ruimte voor wonen, werken en recreatie, de wens […]

pagina 27 herfst 1999

Ronde tafel conferentie tot 29 oktober Openstelling Tuinen van Twickel. Openings- tijden ma. tot en met vrij. van 11.00 – 16.30 uur. De kassa sluitom 15.30 uur. De moestuin van Twickel is open tot 26 novem- ber. Openingstijden op wo. en vrij. van 13.30 – 16.00 uur. 18 augustus Openstelling park Hof te Dieren in […]

pagina 7 winter 1997

Gerard Bijen wil meer aandacht voor de landbouw op landgoed “Boerenbedrijven op Twickel moeten zich in de toekomst kunnen ontwikkelen” Het gemengde bedrijf met melkvee, varkens en pluimvee hoort bij Twickel. Gerhard Bijen (52) lid van de pachters- commissie van Twickel, is van oordeel dat de meeste land- bouwbedrijven op Twickel niet zonder varkens als […]

pagina 3 herfst 1997

Een schot voor open doel “Hoe moet Twickel in de 21ste eeuw de waan van de dag doorstaan?” Met deze vraag legt de redactie de bal aan de voeten van een aantal gastauteurs. Die hoeven hem alleen maar in te schieten. Ikzelf doe niet liever, overtuigd als ik ben van de grote betekenis die particuliere […]