Twickelbulletin pagina 12 3 1988

deze haan staat bijzijden boven het uurwerk, en kraait op den 4 den 8 sten en den 12 de slag, en even zo of eenen natuurlijken haan zig laat horen. ie- der aanschouwer is het van het wonder voldaan, dog niemand weet zig een denkbeeld te maken van deze uitvinding enz. Den 3 den zette […]

pagina 23 zomer 2008

Een Iandgoedproduct van Twickel Over van alles wat en… een primeur Laat ik maar met dat laatste beginnen, want het ligt ook mij na aan het hart. Bovendien is er lang naar uitgezien, is er onderzoek naar gedaan, zijn er plannen gemaakt en zie daar, als een duveltje uit een doosje, ineens is het er. […]

pagina 23 voorjaar 2008

Een landgoedproduct Twickel Over eieren en eitjes Nee, wees gerust, ik zal het niet hebben over eierkoeken, dat is al voor de bakker. Ook waag ik me Never niet aan het choles ­ terol verhaal; wat ik vandaag opschrijf kan morgen alweer herroepen zijn. Wist u trou- wens dat de Nederlander zo’n 180 eieren per […]

pagina 23 winter 2007

Een landgoedproduct van Twickel Het haas, een smakelijke kickbokser De beroemdste haas is die van Albrecht Diirer; haziger dan deze bestaan er niet en minder konijnig evenmin.Want dat is vaak de verwarring; haas of konijn. Ogenschijn- lijk lijken ze 00k op elkaar 6n zijn ze sma- kelijk bovendien… Maar kijkt u eens goed naar deze […]

pagina 23 najaar 2007

Een landgoedproduct Twickel Stoverij van ver en van dichtbij… Natuurlijk is het gras groener aan de andere kant van de heuvel. Zo blijven we nieuwsgierig en gaan op ontdekkingsreis. Op ontdekkingsreis in de supermarkt. In Frankrijk bijvoorbeeld. De hand wat min ­ der strak op de knip; het is immers vakan- tie. Buiten is het […]