background

Twickelblad najaar 2016

stijgende belangstelling zie je terug in de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe natuur. En in de landbouw zijn tegelijkertijd de negatieve effecten van de landbouw voor de bodem boven komen drijven. We spraken veel over de drie V’s; verzuring, vermesting en verdroging. Verbindende factor is het water. Ook waterbeheer moest een plek

Paginanummer: 21
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
Twickelbulletin_1986_20-7

Twickelbulletin 20-7 1986

Hier stunnen de leu vaaks veraldereerd te kiekn wat Meriens en ziene jongns deur de joarn ham presteerd. Woar in et laand koj zoiets trefn earliks zeg, neargnstoch loaw dat good besefn. Dat et altied zo mag bliemn dan bin ik voloptevreen en schei dan no oet met riemn. Frits H.J. Berghuis. Mevrouw Soetendal: ”De

Paginanummer: 14
 • Inventaris
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
 • Familie Van Heeckeren
Twickelbulletin_1989_1

Twickelbulletin 1 1989

Ik heb helaas gin vestaand van nen bosbouw, dus loat ik et geern oawer an verstaandige leu, dee van anpakn weet. Et zol toch dood- zeunde wean daw mettertied gin mooie bossen meer hebt, doar woar wiej oons hele leemn doezenden uurn vesletn hebt. Gelukkig he’k nog wa vol vertrouwn in bosbaas te Vedldhoes met

Paginanummer: 15
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
 • Familie Van Heeckeren
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Reisverslag Hr. Bitter IV Osnabruk den 9 October 45 Heden morgen van Twickel vertrokken 8 uren, aankomst 7 uren in den besten welstand dog veel regen. Den 10-de Bukkenburg een Furstendom aankomst om 2 uren, een klein stadje en geen bezonders. Het Furstelijke Slot eenvoudig ouderwets. Den 11-den de tot Nendorf en Flannover heel mooij

Paginanummer: 10
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
 • Familie Van Heeckeren
Twickelbulletin_1988_2

Twickelbulletin 2 1988

Vervolg reisverslag van de heer Bitter Meij 7 1852 Na dat het huwelijk van den Heer van Wassenaer, met de Freule Sloet den 6-de was voltrokken, begaven ZHWEde zich den 7-de op reis en vertrok- ken des smorgens om 10 1 /2 uur uit den Haag naar Antwerpen alwaar wij des s’avonds om tien uuren

Paginanummer: 17
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
 • Familie Van Heeckeren
Twickelbulletin_1988_1

Twickelbulletin 1 1988

1845 den 15 julij Vertrokken met den Heer van Twickel naar Wildbad (1) gelegen in het Koningrijk Wurtenberg om aldaar warme Baden te gebruiken ter genezing der rumatiek. ’s Morgens van Delden tot Arnhem, en verder per post tot Disseldorp alwaar men des nagts in het Breidenbacher Hof om 1 uren aan- kwam. Den 16

Paginanummer: 17
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
 • Familie Van Heeckeren
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

1835 Herinnering aan de reis van 9 weken, met den Heer en Mevrouw van Twickel naar Parijs September Den 14, des smiddags om een uuren van Twickel vertrokken naar Ruurlo, met de reiskoets. Den 15, van Ruurlo naar Utrecht is 22 uuren, op weg niets bezonders ontmoet, gelogeerd in het Logement genaamt Kasteel van Antwer

Paginanummer: 16
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
 • Familie Van Heeckeren
Twickelbulletin_1981_11

Twickelbulletin 11 1981

Een zeldzame blik in Twickels verleden. Een foto kan meer vertellen dan honderd woorden. Herinnert u zich nog het kostelijke verhaal van de heer Visser in een van onze vorige nummers over het dagelijkse leven op kasteel Twickel in de jaren twin- tig? De heer Visser heeft zijn speurtocht onverdroten voortgezet en haalde deze foto

Paginanummer: 16
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
Twickelbulletin_1980_10

Twickelbulletin 10 1980

Het dagelijks leven op Twickel in de jaren twintig door M.C. Visser Het is met een zekere aarzeling, dat ik een deel van het dagelijks gebeuren in en om het Kasteel Twickel zo om- streeks het jaar 1925 op schrift heb gezet. Het werd opgetekend uit de mond van een tante van mij, die van

Paginanummer: 19
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
 • Familie Van Heeckeren
Twickelblad_22_2013_najaar

Twickelblad najaar 2013

Koetsevenement Open Monumentenda Op 14 September – Open Monumentendag – kunt u een unieke optocht met ongeveer vijftien aanspanningen bekijken, waaronder twee sportrijtuigen uit de collectie van kas- teel Twickel. Vanaf 10.30 uur vertrekken de koetsen vanaf het voorplein van het kasteel voor een rijtoer over het landgoed waarbij een extra rondje zai worden gemaakt

Paginanummer: 23
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats