Pagina 5 winter 2016

Prijs voor ex-stagiair Hovenier Thies Koggel is onderscheiden met de Prijs Jong MonumentenTalent 2016. De prijs is ingesteld door minister Jet Bussemaker om jong talent in de monumentensector in de schijnwerpers te zetten. Thies (25) wordt gezien als een “talentvol ambachtsman, die zich met hoofd, hart en handen inzet voor de monumentensector”. Zijn enthousiasme voor […]

pagina 15 voorjaar 2009

l S JAARGANG l8 V O O R J A A R 2 0 0 9 g Twickel “Het kan ten koste gaan van onder meer natuur, rust, landbouw en privacy van be- woners.” Ook de positie van de agrariers op het landgoed wordt nauwlettend in het oog gehouden. Pas bij de uitwerking van de […]

pagina 9 winter 2004

mijn Twickel Logeren op Omega In de Twickelerlaan voor Omega. Van links naar rechts: Gerrit Schut, Catharina Kuijper-Smits, Jo Schut en Herman Kuijper. H et was rond 1950. Kort na de Tweede Wereld- oorlog. Men had het nog niet zo ruim. Ons land was in wederopbouw. Vakanties waren kort en mochten niet veel kosten. Logeren […]

pagina 18 lente 1999

n memonam Een boeket voor de barones. Tuinbaas Van Dijk op de wenteltrap naar hel onderhuis. Foto: W.K. Steffen, 1959. Evert van Dijk, 1912-1998 Op 30 oktober 1998 overleed de oud tuinbaas van Twic ­ ket de heer Evert van Dijk. De heer Van Dijk was een tuin- man in hart en nieren. Na de […]

pagina 4 herfst 1995

Jachtopziener Spijkerman blikt terug in de tijd Jeugdherinneringen aan Twickel en aan barones Van Heeckeren van Wassenaer Aan de rand van Twickel ben ik opgegroeid. Mijn ouderlijk huis stond aan de Parallelweg, nu de Willem Alexanderweg. Via het bekende Deldense Kikkerpad dwaalde men af naar het Schneidersbos dat overging in het Odinksveld. Talloze uren heb […]