Twickelblad_22_2013_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2013

Nieuw boek geeft op nieuwe vragen Dit jaar verschijnt er een nieuw boek over Twickei. De auteurs Jan Haverkate en Aajke Brunt schetsen de geschiedenis van bet landgoed aan de hand van kenmerkende en opvallende plekken en gebouwen. Kasteel Tu/ickel. Waarom liggen er in de Twickelerlaan bij de Dikke Steen twee grote vijvers en waar-

Paginanummer: 14
  • Umfassungsweg
  • Historie
Twickelblad_22_2013_najaar

Twickelblad najaar 2013

Ontdekkingsreis door historic enlandschap “Twickel” is de korte en bondige titel van een nieuw boek dat eind august us is gepresenteerd. De auteurs Aafke Brunt en Jan Haverkate beschrijven aan de hand van een wandeling veel facetten van bet landgoed en directe omgeving. Onder meer de historie, bewoners, Delden en bouw van het kasteel komen

Paginanummer: 18
  • Umfassungsweg
  • Historie
Twickelblad_20_2011_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2011

Pact van Twickel laat eerste resultaten zien Op i6februari werd de nieuwe brug over de Twickelervaart door oud- voorzitter Krudop geopend. Deze brug is een belangrijke schakel in de Umfassungsweg die met Pasen helemaal compleet moet zijn. De Umfassungsweg is bet eerste uitvoeringsproject van het Pact van Twickel, een intentieovereenkomst die twee jaar geleden werd

Paginanummer: 3
  • Umfassungsweg
  • Pact van Twickel
Twickelblad_20_2011_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2011

Krudopbrug blikvanger in Umfassungsweg Ruim honderd jaar na het begin van de aanleg is de Umfassungsweg bijna voltooid. Het 9 kilometer lange pad voert wandelaars door verschillende landschappen rond het kasteel. De “Krudopbrug”, die half februari in het bijzijn van genodigden geopend werd, is een onmisbare en opvallende schakel. Door het leggen van de laatste

Paginanummer: 9
  • Umfassungsweg
  • Hof te Dieren
Twickelblad_19_2010_winter

Twickelblad winter 2010

Aanleg Umfassung vertraagd floor nattigheid De Umfassungsweg loopt langs vloeiende lijnen door bet landschap. Piketpaaltjes geven de contouren van de Umfassungsweg al aan. De aanleg van de wandelroute is van start gegaan. Een wandelroute van 9 kilometer in een grote boog rond het kasteel Twickel. Dat is het concept van de “Umfassungsweg”. Het idee is

Paginanummer: 16
  • Umfassungsweg
Twickelblad_18_2009_najaar

Twickelblad najaar 2009

Umfassungsweg verbindt verschillende landschappen Een wandelroute van 9 kilometer in een grote boog rond het kasteel Twickel. Dat is het concept van de ‘Umfassungsweg’. Het idee is al 120 jaar oud maar wordt nu hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd. lagen namelijk al stukken, je moet ze alleen op een leuke manier aan elkaar knopen.” Van Cessel trok er

Paginanummer: 16
  • Umfassungsweg