background-tb2

Twickelblad zomer 2017

rondom Twickel actueel Roline zu Castell (links) en burgemeester Ellen Nauta. Christian zu Castell-brug De nieuwe brug over de rondweg is vernoemd naar de in 2010 overleden kasteelheer Christian zu Castell. Het naambord werd bij de ingebruikname van de brug onthuld door weduwe Roline zu Castell en burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente. Met

Paginanummer: 4
 • Bruggen
 • Archeologie
 • Rondweg om Delden
 • Windmolens
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Schaapskooi verplaatst Een oude schaapskooi is verplaatst van erve Klein Hobbelink op de Deldeneresch naar erve Obdam in Beckum. Zoveel mogelijk onderdelen zijn meeverhuisd, zoals oude gebinten, muurplaten en een deel van de gevelbekleding. Ook zijn stenen gebikt en hergebruikt. Het riet wordt opnieuw aangebracht. De nieuwe bewoners van erve Obdam kunnen de schaapskooi als

Paginanummer: 5
 • Boerderijen
 • Rondweg om Delden
 • Hof te Dieren
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Aanleg Marktstraatbrug De aanleg van de Marktstraatbrug is begonnen, maar de brug is iets later klaar dan gepland. Omdat enkele waterleidingen van Vitens niet worden verplaatst maar blijven liggen, worden er voor de constructie geen heipalen maar schroefpalen gebruikt. Levering en plaatsing hiervan nemen meer tijd in beslag. Na het leggen van het fundament wordt

Paginanummer: 4
 • Bruggen
 • Hof te Borculo
 • Rondweg om Delden
 • Bijzondere bomen
background

Twickelblad najaar 2016

Bordjes geven de richting aan. De watermolen bij Oele is start- en eindpunt. Grenspaal bij start- en eindpunt in Azelo Wandelen en fietsen over de Twickeler Grensweg Sinds vorig jaar heeft Twickel er een nieuwe wandel- en fietsroute bij. De zeventien kilometer lange Twickeler Grensweg markeert de oostelijke grens van het landgoed Twickel, waarbij bos, weiland en stadsranden elkaar

Paginanummer: 18
 • Twickeler Grensweg
background

Twickelblad najaar 2016

meer perspectief voor alle pachtboeren van Twickel.” Monique: “De verhouding tussen pachtboeren en erfpachters zoals wij, dus tussen boeren en nietboeren, is ons inziens een beetje scheefgetrokken in de laatste decennia. Twickel moet niet een soort poppenkast worden: mooie huizen met zo nu en dan wat koeien.” Hun verhouding met Stichting Twickel is goed: “We

Paginanummer: 9
 • Pact van Twickel
background

Twickelblad najaar 2016

Bijzondere libel ontdekt Tijdens veldonderzoek door de Libellenwerkgroep Overijssel is bij een ven op Twickel een bijzonder libel ontdekt. Het gaat om de oostelijke witsnuitlibel, een soort die in Nederland uiterst zeldzaam is, waarvan geen populaties meer bekend zijn en die feitelijk als uitgestorven wordt beschouwd. Er is eerder in Twente een waarneming gedaan maar

Paginanummer: 5
 • Twickeler Grensweg
 • Huizen
 • Insecten
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Honden niet meer los rond Kreeftengat Na de kap van bomen en het verwijderen van struikgewas, is goed te zien waarom het Kreeftengat toe is aan een opknapbeurt. De oevers zijn kaal en glad, mede veroorzaakt door (zwemmende) honden. En de viervoeters kruisen de weg van andere wandelaars, die het niet altijd kunnen waarderen dat

Paginanummer: 15
 • Bossen en bomen
 • Pact van Twickel
twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

Agrariërs pro teren van Pact van Twickel Zonnepanelen op daken, herinrichting van erven, bodemverbetering; er gebeurt van alles bij de agrarische bedrijven. De bedrijvigheid vloeit voort uit het Pact van Twickel. 17 Na een afwachtend begin doet tweederde van de pachters mee aan projecten die hun bedrijven duurzaam versterken. “Ze hebben de smaak te pakken.”

Paginanummer: 17
 • Energieopwekking
 • Pachters
 • Pact van Twickel
twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

eel bomen in het overpark verkeren in slechte staat. Petzold heeft destijds de bestaande eikenlaan grotendeels laten vellen, omdat hij deze beplanting niet vond passen bij een landschapspark. De jonge eiken die er nu staan, geplant door de laatste barones, groeien niet goed door de slechte grond. We komen aan bij de brug in de

Paginanummer: 7
 • Rondweg om Delden
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

“Het leven binnen de Twickel – gemeenschap was nog heel kleinschalig. De barones kwam bijna elke dag op haar fiets, en later lopend naar de rentmeesterij voor overleg met de rentmeester. Na afloop zorgde mijn man ervoor dat ze veilig de toen drukke Hengelo- sestraat overstak. Zij ging ook wel eens met mijn man mee

Paginanummer: 9
 • Rondweg om Delden
 • Pact van Twickel