Pagina 5 voorjaar 2017

Schaapskooi verplaatst Een oude schaapskooi is verplaatst van erve Klein Hobbelink op de Deldeneresch naar erve Obdam in Beckum. Zoveel mogelijk onderdelen zijn meeverhuisd, zoals oude gebinten, muurplaten en een deel van de gevelbekleding. Ook zijn stenen gebikt en hergebruikt. Het riet wordt opnieuw aangebracht. De nieuwe bewoners van erve Obdam kunnen de schaapskooi als […]

Pagina 18 najaar 2016

Bordjes geven de richting aan. De watermolen bij Oele is start- en eindpunt. Grenspaal bij start- en eindpunt in Azelo Wandelen en fietsen over de Twickeler Grensweg Sinds vorig jaar heeft Twickel er een nieuwe wandel- en fietsroute bij. De zeventien kilometer lange Twickeler Grensweg markeert de oostelijke grens van het landgoed Twickel, waarbij bos, weiland en stadsranden elkaar […]

Pagina 5 najaar 2016

Bijzondere libel ontdekt Tijdens veldonderzoek door de Libellenwerkgroep Overijssel is bij een ven op Twickel een bijzonder libel ontdekt. Het gaat om de oostelijke witsnuitlibel, een soort die in Nederland uiterst zeldzaam is, waarvan geen populaties meer bekend zijn en die feitelijk als uitgestorven wordt beschouwd. Er is eerder in Twente een waarneming gedaan maar […]

Pagina 17 lente 2016

Agrariërs pro teren van Pact van Twickel Zonnepanelen op daken, herinrichting van erven, bodemverbetering; er gebeurt van alles bij de agrarische bedrijven. De bedrijvigheid vloeit voort uit het Pact van Twickel. 17 Na een afwachtend begin doet tweederde van de pachters mee aan projecten die hun bedrijven duurzaam versterken. “Ze hebben de smaak te pakken.” […]

Pagina 9 winter 2015

“Het leven binnen de Twickel – gemeenschap was nog heel kleinschalig. De barones kwam bijna elke dag op haar fiets, en later lopend naar de rentmeesterij voor overleg met de rentmeester. Na afloop zorgde mijn man ervoor dat ze veilig de toen drukke Hengelo- sestraat overstak. Zij ging ook wel eens met mijn man mee […]