voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

goedkoper. Toch zet Hondebrink dan een zoektocht op touw naar de originele modellen. Uiteindelijk vond hij een ambachtelijke glasblazerij in het voormalige Oost- Duitsland waar de cloches nu, met een appelhouten mal, speciaal voor Twickel geblazen worden. In de moestuin van Twickel leven sinds 2005 ook vele bijen. Imker Hennie Keizer laat hun onderkomens en

Paginanummer: 19
 • Activiteiten
 • Paddenstoelen
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Nieuwe paddenstoelensoorten Landgoed Twickel wordt met enige regelmaat bezocht door leden van de paddenstoelenwerkgroep Twente. In de bermen en bossen registreren zij welke soorten paddenstoelen er groeien. In 2014 hebben ze in totaal 246 soorten paddenstoelen aangetroffen. Enkele tientallen staan op de zogeheten Rode lijst van bedreigde soorten, zoals de Stinkende franjezwam (foto). Zestig paddenstoelen

Paginanummer: 5
 • Hof te Dieren
 • Tweede Wereldoorlog
 • Paddenstoelen
Twickelbulletin_1988_1

Twickelbulletin 1 1988

Psathyrella twickelensis: een hommage aan Twickel Het landgoed Twickel is een bijzonder goed paddestoelen-gebied, al van oudsher. Dat zal iedereen ervaren, die in de nazomer en herfst door dit ge- bied wandelt en de grote verscheidenheid van zwammen gadeslaat. We danken dat aan de variatie in grondsoorten en bebossing. Keileem, veen en zand in de

Paginanummer: 31
 • Paddenstoelen
Twickelbulletin_1983_15

Twickelbulletin 15 1983

Tien jaar vrienden van Twickel doorC. v.d. Struik En datmoest gevierd worden. Ontstaan indespannendedagenvan deS 23, isdevereniging gegroeid tot wat het nu is. Een schild voorTwickel, maar ook critisch volgend wat er gebeurt op het landgoed. Soms tegen het bestuur van de Stichting, vaak er mee samengaand. Maar steeds bedacht op het doel wat de

Paginanummer: 5
 • Activiteiten
 • Paddenstoelen
Twickelbulletin_1981_11

Twickelbulletin 11 1981

Paddestoelen in Twickel door mevrouw H. van den Berg Twickel is al van oudsher een uitstekend paddestoelengebied. De soor ten rijkdom is enorm groot; oorzaak hiervan is de grote verscheidenheid van grondsoorten en bebossing, met loot- en naaldbomen, grazige wegkanten, droge- en vochtige heidevelden. We nemenaandat desporen van allerlei soorten paddestoelen overal in het milieu

Paginanummer: 7
 • Paddenstoelen
Twickelbulletin_1976_2

Twickelbulletin 2 1976

PADDESTOELEN IN TWICKEL DOOR dr- E . KITS van WAVEREN Gemidde Id eens per jaar maar soms -Lets vaker strijkt van:, uit Amsterdam in hotel Carelshaven dr. E. Kits van Wave- ren neer. Sinds zign schoolgaren is deze internist inten-, sief beoefenaar van de myeologie 3 d.i. de tak van weten- schap die zich bezighoudt

Paginanummer: 16
 • Paddenstoelen
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

BERICHTEN VAN DE BUITENPLAATS AUTEUR Rob Bloemendal Laatste weken tentoonstelling Met Andere Ogen Tot en met 28 September is de tentoonstelling Met Andere Ogen in de Oranjerie te bezoeken. Tien regionale schilders hebben elk een modern schilderij gemaakt waarbij een tuinontwerp of plattegrond uit het archief van Twickel als inspiratie heeft gediend. Reproduces van veelal

Paginanummer: 23
 • exposities op Twickel
 • Beeldende kunstenaars
 • exposities met medewerking van Twickel
 • Paddenstoelen
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

Paddenstoelen tellert in de berm In het najaar kunnen liefhebbers van paddenstoelen op Twickel hun hart ophalen. Her en der verspreid over het landgoed staan veel voorkomende maar ook bijzondere soorten schimmels. Op vier plekken worden ze nauwkeurig geteld door vrijwilligers. Met pen en papier in de hand loopt Laurens van Run door een stuk

Paginanummer: 20
 • Paddenstoelen
Twickelblad_4_98

Twickelblad (winter) 1998

Een zeldzame uerschijning op het Hof te Dieren Groei en bloei van de Gekraagde Aardster De beginfase. Foto: T. Heidenis. Bij het ouder worden verdrogen de slippen en de vlezige bovenlaag vergaat tot een wirwar van wratachtige brokjes. Foto: T. Heidenis. Oefenen paddestoelen in het algemeen al een grote aan- trekkingskracht uit, aardsterren zijn alleen

Paginanummer: 8
 • Hof te Dieren
 • Paddenstoelen