Pagina 15 najaar 2017

Dit in tegenstelling tot hun broers die door het meenemen van de boekjes op studiereizen juist nieuwe vrienden hoopten te maken. Verschillende meisjes begonnen met hun album wanneer zij langere tijd buiten het ouderlijke huis verbleven. Voor de voltooiing van hun opvoeding gingen zij naar een hoog-adellijk of vorstelijk hof, naar verwanten of naar een […]

Pagina 20 najaar 2015

Vlinders tellen bij het krieken van de dag Gepensioneerd chemicus Maarten Posthumus houdt zich bezig met een bijzondere activiteit. Hij telt enkele malen per week de nachtvlinders in de Laartunnel aan de rand van het landgoed in Delden. “Denk niet dat nachtvlinders saai zijn!” auteur Martin Steenbeeke natuur “Ik wandel vrij vaak door de Laartunnel […]

Twickelbulletin pagina 10 20-7 1986

Onze wonderlijke insektenwereld Wonderlijk mogen we de wereld der insek- ten zeker noemen, vooral daar, waar voor deskundigen en wetenschappers nog vele vragen open blijven over leefwijze, voort- planting enz., waarop tot heden geen enkel zinnig antwoord te geven is. Voor mij, en ik denk voor de meesten van u, is dit niet zo van […]

pagina 20 zomer 2009

Imker Keizers blij met bijenstal in bijen. Zij keren na een tocht niet meer te- rug. Als dat te vaak gebeurt, wordt een volk te klein en overleeft het de volgende winter niet. Dat is Hennie de laatste jaren al en- kele keren overkomen. Gelukkig is het 00k mogelijk een bijenvolk te splitsen in twee […]

pagina 5 zomer 2002

Vlinderen op Twickel De resultaten van twaalf jaar tellen Het wel en wee van de vaderlandse vlinderstand wordt sinds een aantal jaren nauwlettend gevolgd en in kaart gebracht. De in 1983 opgerichte Vlinderstichting in Wageningen liet aan het eind van de tachtiger jaren een voorlopige en een definitieve versie van de Atlas van de Nederlandse […]