TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

René Niessen – Delden “Ik lees het blad sinds 2006. Met name de diversiteit spreekt me aan. Het blad voldoet aan de opdracht: Twickel in ruime zin onder de aandacht brengen. Ik heb zelf een grote belangstelling voor historische verhalen maar lees ook gerust een verhaal over een landgoedproduct. Al met al denk ik dat

Paginanummer: 19
 • Insecten
voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

Dit in tegenstelling tot hun broers die door het meenemen van de boekjes op studiereizen juist nieuwe vrienden hoopten te maken. Verschillende meisjes begonnen met hun album wanneer zij langere tijd buiten het ouderlijke huis verbleven. Voor de voltooiing van hun opvoeding gingen zij naar een hoog-adellijk of vorstelijk hof, naar verwanten of naar een

Paginanummer: 15
 • Insecten
background

Twickelblad najaar 2016

Bijzondere libel ontdekt Tijdens veldonderzoek door de Libellenwerkgroep Overijssel is bij een ven op Twickel een bijzonder libel ontdekt. Het gaat om de oostelijke witsnuitlibel, een soort die in Nederland uiterst zeldzaam is, waarvan geen populaties meer bekend zijn en die feitelijk als uitgestorven wordt beschouwd. Er is eerder in Twente een waarneming gedaan maar

Paginanummer: 5
 • Twickeler Grensweg
 • Huizen
 • Insecten
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Vlinders tellen bij het krieken van de dag Gepensioneerd chemicus Maarten Posthumus houdt zich bezig met een bijzondere activiteit. Hij telt enkele malen per week de nachtvlinders in de Laartunnel aan de rand van het landgoed in Delden. “Denk niet dat nachtvlinders saai zijn!” auteur Martin Steenbeeke natuur “Ik wandel vrij vaak door de Laartunnel

Paginanummer: 20
 • Insecten
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Jacht en toezicht De taken van de gepensioneerde jachtopzichter Jan Markslag zijn overgenomen door Gerben Olde Nordkamp en Marc ter Horst. Beiden zijn al jarenlang in dienst van Twickel. Gerben, die deel uitmaakt van de bosploeg, neemt in deeltijd de jachttaken op zich. Als kind ging hij al mee op jacht en vanaf zijn 19e

Paginanummer: 5
 • Wegen
 • Insecten
 • Jacht
Twickelbulletin_1986_20-7

Twickelbulletin 20-7 1986

Onze wonderlijke insektenwereld Wonderlijk mogen we de wereld der insek- ten zeker noemen, vooral daar, waar voor deskundigen en wetenschappers nog vele vragen open blijven over leefwijze, voort- planting enz., waarop tot heden geen enkel zinnig antwoord te geven is. Voor mij, en ik denk voor de meesten van u, is dit niet zo van

Paginanummer: 10
 • Insecten
Twickelblad_21_2012_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2012

Bijen druk in de voor waskaarsen De landgoedwinkel aan de Twickelerlaan is entreegebouw voor de tuin, voorlichtingscentrum van de Stichting Twickel en marktplaats voor producten van het landgoed. In de komende nummers van het Twickelblad wordt steeds een product van Twickel onder de loep genomen. Als eerste: natuurzuivere waskaarsen uit eigen bijenstal. Binnen de muren

Paginanummer: 22
 • Insecten
 • Landgoedwinkel
Twickelblad_18_2009_zomer

Twickelblad zomer 2009

Imker Keizers blij met bijenstal in bijen. Zij keren na een tocht niet meer te- rug. Als dat te vaak gebeurt, wordt een volk te klein en overleeft het de volgende winter niet. Dat is Hennie de laatste jaren al en- kele keren overkomen. Gelukkig is het 00k mogelijk een bijenvolk te splitsen in twee

Paginanummer: 20
 • Moestuin
 • Insecten
Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

mijn Twickel Bijen houden in Beckum De bijenstal staat verscholen in de bosrand. Twickel bestaat een grote variatie aan dracht- planten, zoals de voedselplanten voor bijen en vlinders worden genoemd. Er zijn zowel fruit- bomen van de omliggende erven, als andere boomsoorten zoals de kastanje, de es, de linde en het sporkehout. Ook de waterwilg

Paginanummer: 11
 • Flora
 • Insecten
Twickelblad_2_2002

Twickelblad 2 (zomer) 2002

Vlinderen op Twickel De resultaten van twaalf jaar tellen Het wel en wee van de vaderlandse vlinderstand wordt sinds een aantal jaren nauwlettend gevolgd en in kaart gebracht. De in 1983 opgerichte Vlinderstichting in Wageningen liet aan het eind van de tachtiger jaren een voorlopige en een definitieve versie van de Atlas van de Nederlandse

Paginanummer: 5
 • Insecten