Pagina 9 winter 2017

verschrikkelijk. Op een keer ontstond er zoveel walm dat de brandmelder aansloeg en de brandweer uitrukte.” “Tegenwoordig werken we veel meer met machines. Zelfs de vormen in de taxusbomen snoeien we gedeeltelijk met een elektrische heggenschaar van het nieuwste model, oplaadbaar en zonder snoer. Ronde vormen moeten nog met de hand. Een secuur werkje waarbij […]

Pagina 16 winter 2016

Ladies en Vrienden zij aan zij tijdens Natuurwerkdag   Op zaterdag 5 november staken in heel het land vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Ongeveer 35 Vrienden van Twickel streken neer in het Schijvenveld. En zij kregen hulp uit onverwachte hoek. De omstandigheden waren niet echt ideaal. Het Schijvenveld was extra […]

Pagina 5 zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant. […]

Twickelbulletin pagina 35 13 1982

Eerst iets uit de Nota Nationale Parken. Om een mogelijkheid te hebben allemaal over hetzelfdete spreken is het goed een definitie op te stellen. Dat heeft de samenstellende commissie dan ook gedaan. Een nationaal park is een aaneengesloten gebied van tenminste 1000 hectare, bestaandeuit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid […]

Twickelbulletin pagina 10 3 1987

De Walburg Pers Lectori Salutem, Gaarne willen wij fangs deze weg uw aandacht vragen voor de zojuist verschenen uitgave ’’Mandegoed Schandegoed, de markeverdelin- gen in Oost-Nederland in de 19e eeuw” door dr. H.B. Demoed (ISBN 906011.568.6, prijs / 39,50). Mandegoed, goed in mandelig, gemeen- schappelijk eigendom, strekt de eigenaar tot schande was de gedachte die […]