Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

missie (opnieuw aangevuld met de heren De Lange en Te Veldhuis, ontvangenen rondgeleid door Furst Salm zelf en zijn wetenschappelijk medewerker, Dr. Maier (als ik de naam goed heb opgevangen). Op Gut Varlar bedrijft Furst Salm al ongeveerveertig jaaruit overtuiging ’naturgemasse Waldbau’, hetgeen misschien het beste te vertalen is als ’bosbouw opecologische basis’. (Het Rijksinstituut

Paginanummer: 19
 • Beheer
 • Landgoederen van derden
Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

geleidingscommissie’ naar het bosbedrijf op een tweetal landgoederen waar bosbouw op ecologische basis (’naturgemasse Waldbau) wordt toegepast. Deze excursies zijn op initiatief van ondergetekende gehouden en met medewerking van Staatsbosbeheer en Graaf Sol ms (van het landgoed Weldam) georganiseerd. Het betreft bezoeken aan de Bergherbossen (Montferland) van deStichting Huis Bergh te’s Heeren- berg en aan

Paginanummer: 16
 • Beheer
 • Landgoederen van derden
Twickelbulletin_1984-1985_20-1

Twickelbulletin 20-1 1984-1985

M.F. Morzer Bruyns Landgoederen en landschapsbeheer Inleiding Landgoederen hebben ai eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld in het Nederlandse landschap. Vooral in de oude cultuurlandschap- pen bepaalden de landgoederen in hoge mate, en tot op de huidige dag herkenbaar, de landschappelijke structuren in vele delen van het land. Zij waren in veel landstreken immers de uitgangspunten

Paginanummer: 21
 • Landgoederen van derden
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Het Kasteel ligt zeer strategisch tussen de IJssel en het aflopende Veluwemassief, wat in vroegere eeuwen vaak van groot belang is gebleken. Maar ondanks dat is de middeleeuwse burcht in de tijd van Willem III, toen Godard van Reede op het kasteel woonde, geheel verwoest door de Franse legers. Toen Willem III het Loo Net

Paginanummer: 21
 • Aanverwante families
 • Landgoederen van derden
Twickelblad_21_2012_zomer

Twickelblad zomer 2012

Themajaar moet bekendheid draagvlak buitenplaatsen vergroten Het jaar van de Buitenplaatsen 2012 vestigt de aandacht op historische buitenplaatsen. Dit cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van de rijke geschiedenis van Nederland maar de kennis laat te wensen over. “ledereen weet hoe kerken en kastelen zijn ontstaan maar de achtergrond van dit fenomeen kent bijna niemand."

Paginanummer: 8
 • Landgoederen van derden
Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

Kastelen Twickel en Ruurlo al eeuwenlang verbonden De band tussen de kastelen Twickel en Ruurlo was door de familiaire relatie tussen de eigenaren eeuwenlang hecht. Door bet verstrijken van de tijd is deze minder intensief geworden, maar nog altijd aanwezig, zo blijkt bij een bezoek aan baron en barones Van Heeckeren van Kell in Ruurlo.

Paginanummer: 8
 • Aanverwante families
 • Landgoederen van derden
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

7 J A A R G A N G 2 O I g Twickel N A I A A R Directeur Seger baron Van Voorst tot Voorst van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is lovend over Twickel. “Op het gebied van landgoed- beheer behoren ze tot de beste in Nederland.” Al pleit hij er

Paginanummer: 7
 • Landgoederen van derden
 • Opinies
Twickelblad_19_2010_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2010

Duivenvoorde: kleinschalig en authentiek De Stichting Duivenvoorde, die het gelijknamige kasteel en landgoed tussen Den Haag en Leiden beheert, bestaat op 12 april vijftigjaar. Het wordt gevierd met een jubileumboek en tal van andere activiteiten. Een mooie gelegenheid om in de serie artikelen over andere landgoed- stichtingen de eeuwenoude banden en overeenkomsten tussen Duivenvoorde en

Paginanummer: 16
 • Landgoederen van derden
Twickelblad_18_2009_winter

Twickelblad winter 2009

Overeenkomsten tussen Twickel en Gartenreich Dessau- Het Gartenreich Dessau-Worlitz en landgoed Twickel hebben vee! met elkaar gemeen. Dat ondervonden de personeelsleden van de Stichting Twickel. Recent brachten zij een werkbezoek aan het Duitse landschapspark. Het landgoed Twickel mag dan in Neder ­ land het grootste particuliere landgoed zijn, in ons buurland Duitsland zijn er nog

Paginanummer: 20
 • Landgoederen van derden
Twickelblad_17_2008_zomer

Twickelblad zomer 2008

van een klassieke schuur op een heden- daagse manier tot uiting komt: aan de buitenzijde door het gebruik van pannen en een verscholen goot en aan de binnenzijde door een eigentijdse vertaling van het klas ­ sieke constructieprincipe die de ruimte hie- rarchisch in drie beuken verdeelt. De constructie van langs- en dwarsgebinten, zijbeukgebinten en

Paginanummer: 8
 • Landgoederen van derden