Twickelbulletin pagina 9 20-5 1986

Het boek verschijnt in samenwerking met het Rijksmuseum Twente, dat een speciale tentoonstelling verzorgt, mede naar aanleiding van het afscheid van zijn directeur, dr. A.L. Hulshoff. De tentoonstelling is te zien van 28 maart t/m 18 mei. Twente te Pronk bevat meer dan 150 prenten, tekeningen en aquarel- len over onder meer * Albergen * […]

Twickelbulletin pagina 12 19 1984

Kasteel TWICKEL: ADEL en KLOKKEN Ik vertel geen nieuws, wanneer ik schrijf, dat in het verleden adel- lijke personen nauw betrokken zijn geweest bij de aankoop en het schenken van bronzen torenklokken. Enerzijds betrof het hier klokken voor de plaatselijke kerktoren, anderzijds ging het om klok- ken voor het eigen woonhuis. Ook een enkele adellijke […]

pagina 18 voorjaar 2013

Van de voorzitter Twickel is in alle jaargetijden de moeite waard. Als ik deze bijdrage schrijf, wordt het af en toe wit van de sneeuw die ons deze dagen in februari telkens blijft verrassen. Wanneer u dit le Twickelblad van 2013 open slaat zijn we al weer een eind in maart en heeft u uw […]

pagina 5 najaar 2012

met kagchel’. In 1886 werd een nieuwe centrale verwarming in de rest van het kas- teel aangelegd. Opdracht hiervoor kreeg George Jennings, ‘hydraulic and sanitary engineer’ in Londen. De firma Davis & Bennett uit Londen leverde als onderaan- nemer de kolengestookte ketel met daarbij een waterreservoir. De ketel, calorifere genoemd, berust op lage druk lucht/ […]

pagina 17 zomer 2009

Werkgroep zonder grenzen De leden van de werkgroep Dorfchronik, onder v.I.n.r. Horst van den Bosch, Anne-Rita Kuiper, Hermann van der Veen Liese, boven Dirk Lammersma, Swier Knief en Alois Brei. De werkgroep Dorfchronik gaat door met haar werkzaamheden, ook nu het boek over de geschiedenis van Lage is verschenen. Op verzoek van het Twickelblad kijken […]