background-tb2

Twickelblad zomer 2017

‘Nieuwe natuur’ opgeleverd Met het planten van een boom is het natuurproject in Deldenerbroek officieel opgeleverd. Aan weerszijden van de Hagmolenbeek ontstaat ongeveer 80 nieuwe natuur, onder meer door het verleggen van beken en sloten en de aanleg van houtwallen, poelen en beplanting. Het overwegend natte natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het landgoed Twickel

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Bijzondere bomen
 • Hof te Dieren
 • Lage
 • Nieuwe natuur
Twickelbulletin_1986_20-5

Twickelbulletin 20-5 1986

Het boek verschijnt in samenwerking met het Rijksmuseum Twente, dat een speciale tentoonstelling verzorgt, mede naar aanleiding van het afscheid van zijn directeur, dr. A.L. Hulshoff. De tentoonstelling is te zien van 28 maart t/m 18 mei. Twente te Pronk bevat meer dan 150 prenten, tekeningen en aquarel- len over onder meer * Albergen *

Paginanummer: 9
 • Familie Van Wassenaer
 • Lage
Twickelbulletin_1984-1985_20-1

Twickelbulletin 20-1 1984-1985

Singraven niet, zoals bijna alle voormalige havezaten in Twente, te gronde is gegaan, is alleen te danken aan de inkomsten uit haar in ­ dustries nevenbedrijven, te weten de brandewijnstokerij en de mo- lens. Het Huis werd in zijn oude luister hersteld. Nadat de laatste Roessingh Udink in 1914 was overleden verkocht zijn vrouw Singraven

Paginanummer: 10
 • Lage
Twickelbulletin_1984_19

Twickelbulletin 19 1984

Kasteel TWICKEL: ADEL en KLOKKEN Ik vertel geen nieuws, wanneer ik schrijf, dat in het verleden adel- lijke personen nauw betrokken zijn geweest bij de aankoop en het schenken van bronzen torenklokken. Enerzijds betrof het hier klokken voor de plaatselijke kerktoren, anderzijds ging het om klok- ken voor het eigen woonhuis. Ook een enkele adellijke

Paginanummer: 12
 • Familie Van Raesfelt
 • Klokken
 • Lage
Twickelbulletin_1977_5

Twickelbulletin 5 1977

De Twickelbank uit Lage Het geld voor de Twickelbank is binnen. Dankzij de financiele medewerking van vele particulieren en de vrijgevigheid van een vijftal instellingen en stichtingen is onze vereniging erin geslaagd in de afgelopen zomer een bedrag van ruim 10.000 gul ­ den bij elkaar te brengen. Dat betekent dat de Laagse Twickel ­

Paginanummer: 3
 • Lage
 • Historie
Twickelblad_22_2013_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2013

Van de voorzitter Twickel is in alle jaargetijden de moeite waard. Als ik deze bijdrage schrijf, wordt het af en toe wit van de sneeuw die ons deze dagen in februari telkens blijft verrassen. Wanneer u dit le Twickelblad van 2013 open slaat zijn we al weer een eind in maart en heeft u uw

Paginanummer: 18
 • Huizen
 • Lage
Twickelblad_21_2012_zomer

Twickelblad zomer 2012

Twickel en het patronaat van de kerk in Lage Op n juni 1687 legde Amadea van Flodroff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt “den eersten steen” voor de bouw van een kerk in Lage. Deze zaalkerk is opgetrokken uit baksteen. De deur- en raamomlijstingen bestaan uit Bentheimer zandsteen. Boven de ingang aan de westzijde herin-

Paginanummer: 20
 • Familie Van Raesfelt
 • Lage
Twickelblad_21_2012_najaar

Twickelblad najaar 2012

met kagchel’. In 1886 werd een nieuwe centrale verwarming in de rest van het kas- teel aangelegd. Opdracht hiervoor kreeg George Jennings, ‘hydraulic and sanitary engineer’ in Londen. De firma Davis & Bennett uit Londen leverde als onderaan- nemer de kolengestookte ketel met daarbij een waterreservoir. De ketel, calorifere genoemd, berust op lage druk lucht/

Paginanummer: 5
 • Watermolens
 • Lage
Twickelblad_18_2009_zomer

Twickelblad zomer 2009

Lage schrijft (eigen) In het boek ‘Lage Geschichte und Geschichten is de afwis- selende geschiedenis van het Duitse dorp, net over de grens bij Ootmarsum, beschreven. Opmerkelijk is dat het boek van auteur Alois Brei is gebaseerd op het door de werkgroep Dorfchronik bijeengebrachte digitale archief. Aafke Brunt bespreekt het boek en sprak met de

Paginanummer: 16
 • Lage
Twickelblad_18_2009_zomer

Twickelblad zomer 2009

Werkgroep zonder grenzen De leden van de werkgroep Dorfchronik, onder v.I.n.r. Horst van den Bosch, Anne-Rita Kuiper, Hermann van der Veen Liese, boven Dirk Lammersma, Swier Knief en Alois Brei. De werkgroep Dorfchronik gaat door met haar werkzaamheden, ook nu het boek over de geschiedenis van Lage is verschenen. Op verzoek van het Twickelblad kijken

Paginanummer: 17
 • Lage