pagina 20 winter 2013

eeuw een Chinese kamer was. Toch is het betreffende hemelbed niet opgenomen in een boedelinventaris van dit huis, waarin per kamer alle daarin geplaatste voorwer- pen zijn beschreven. De verklaring is sim- pel. Er zijn geen boedelinventarissen opge- maakt in de periode waarin het bed nog in gebruik was. Ouderwets Wel bestaat er een inventaris […]

pagina 3 lente 1992

Het engelengeduld van meubelrestaurateur Mark Johnson ’Blomkasten’ van Twickel stukje bij beetje hersteld In een klein kamertje van het kasteel werkt meubel ­ restaurateur Mark Johnson aan het herstel van twee linnenkasten die rond 1720 in Den Haag of Amsterdam werden gemaakt. De kasten staan in een oude boedel- lijst als ’blomkasten’ genoteerd, genoemd naar […]