Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

JAARGANG 22 ZOMER 2013 22 Vtronique Fehmers en Heinrich Piening aan het werk op de Bovengalerij Bloemenkabinetten geven geheim prijs Op de bovengalerij van het kasteel staan twee magnifieke bloemenkabinetten. Ze zijn vervaardigd rond 1700 door een (nog) niet met zekerheid gei meester. De marketerie kasten zijn rijk gedecoreerd met vooral florale motieven in tientallen

Paginanummer: 22
  • Meubelen
  • Rijtuigen
Twickelblad_22_2013_winter

Twickelblad winter 2013

eeuw een Chinese kamer was. Toch is het betreffende hemelbed niet opgenomen in een boedelinventaris van dit huis, waarin per kamer alle daarin geplaatste voorwer- pen zijn beschreven. De verklaring is sim- pel. Er zijn geen boedelinventarissen opge- maakt in de periode waarin het bed nog in gebruik was. Ouderwets Wel bestaat er een inventaris

Paginanummer: 20
  • Meubelen
Twickelblad_16_2007_winter

Twickelblad winter 2007

Marqueterie meubelen Niet de vraag ‘wie is van hout maar de vraag ‘wat is van hout is hier aan de orde. En er is veel van hout. Meubelen bijvoorbeeld, die, in elk geval vroeger, alle van houtwerden gemaakt. De gebruikte houtsoort hing samen met waar men woonde. In het noorden (Scandinavie) overheerst het grenen- of

Paginanummer: 18
  • Meubelen
Twickelblad_1_92

Twickelblad 1 (voorjaar) 1992

Het engelengeduld van meubelrestaurateur Mark Johnson ’Blomkasten’ van Twickel stukje bij beetje hersteld In een klein kamertje van het kasteel werkt meubel ­ restaurateur Mark Johnson aan het herstel van twee linnenkasten die rond 1720 in Den Haag of Amsterdam werden gemaakt. De kasten staan in een oude boedel- lijst als ’blomkasten’ genoteerd, genoemd naar

Paginanummer: 3
  • Meubelen