180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

Beheerder René Brand (66) van de zagerij neemt op 1 april afscheid. Op Twickel kon hij zijn fascinatie voor hout én kunst kwijt. “Hout is zo’n complex product.” René Brand: “Ik leer nog elke dag”. Het terrein van de zagerij is de laatste jaren uitgebreid; gebouwen en materieel zijn vernieuwd. “Ik ben begonnen in de

Paginanummer: 16
 • Houtzagerij
 • Personeelsleden
TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Van imposante eik tot trendy tafelblad Zeven dikke eiken langs de werkplaats aan de Twickelerlaan hadden na ruim twee eeuwen het einde van hun levenscyclus bereikt. Ze zijn in het voorjaar gekapt en vervangen door jonge aanplant. Het hout van de dikke bomen keert terug, als doorleefd tafelblad. a u t e u r Martin

Paginanummer: 12
 • Bijzondere bomen
 • Houtzagerij
background

Twickelblad najaar 2016

rondom Twickel actueel Onkruid verhit Het landgoed ‘vergroent’ steeds meer. Sinds kort wordt het onkruid in de bestrating rond het kasteel niet meer met chemische middelen bestreden. Met een modern bestrijdingsvoertuig wordt het onkruid verbrand. Dat is veel milieuvriendelijker. Door de blootstelling aan hitte verwelkt het onkruid en sterft het uiteindelijk af. Stichting Twickel huurt de

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Houtzagerij
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Rozenpriëlen opgeknapt De twee rozenpriëlen in het huispark zijn gereinigd en voorzien van een nieuwe goudverf. De priëlen, een ontwerp van landschapsarchitect Michael van Gessel, zijn in 2009 geplaatst. Het smeedwerk werd voorzien van bladgoud; een speciale klus waarvoor de priëlen moesten worden omsteigerd en ingepakt om een geschikte temperatuur te kunnen realiseren. Het zag

Paginanummer: 5
 • Familie Van Heeckeren
 • Houtzagerij
 • Tuinen en parken
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Houtzagerij breidt werkterrein en productie uit Het gaat goed met de zagerij van Twickel. Nu de economische crisis relatief probleemloos is doorstaan, is het tijd voor uitbreiding en een opvallend nieuw product: een uitvaartkist. auteur Martin Steenbeeke actueel De oranje paaltjes in het weiland achter de houtzagerij staan er al. Ze geven aan tot waar

Paginanummer: 15
 • Houtzagerij
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

Modernisering houtzagerij Twickel In de afgelopen zomerperiode is de zagerij van Tu/ickel verbouwd. Het gebouw is gemoderniseerd en uitgebreid en tegelijkertijd is er een nieuwe zaagmachine aangeschaft. De zaagmachine in de nieuwe behuizing. Vlnr: Arnout Lenne, Frans Verduijn en Rent Brand. De houtzagerij stamt uit 1974. Toen werd achter de eeuwenoude houtzaagmolen van Twickel een

Paginanummer: 16
 • Houtzagerij
Twickelblad_16_2007_winter

Twickelblad winter 2007

Van dik hout zaagt men planken Wanneer men bij Hotel Carelshaven de Zaagmolenweg inslaat, rijdt men langs de Oelerbeek en bet zo idyllisch gelegen voormalige atelier van kunstschilder H. van der Worp. Aan het einde van deze boomrijke toegangsweg ligt de eeuwenoude houtzaagmolen van Twickel met de status van Rijksmonument. Ruim 200 jaar was deze

Paginanummer: 14
 • Zagerij
 • Houtzagerij
Twickelblad_15_2006_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2006

Twickel Algemene ledenve Op woensdag, 22 februari jl. hield de Ver- eniging Vrienden van Twickel haar algeme ­ ne ledenvergadering in Restaurant “Het Hoogspel”. Aanwezig waren 55 leden. Tijdens de vergadering werden zowel het jaarverslag als het exploitatie-overzicht 2005 en de begroting 2006 vastgesteld. Bij monde van de heer N. Delfos deed de kas- commissie

Paginanummer: 19
 • Houtzagerij
 • Personeelsleden
Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Korte berichten Vernieuwing zagerij In 1998 is het kantoor van de zage ­ rij geheel vemieuwd en werd het erf opnieuw ingericht. Voor de komen- de maanden staan andere nieuwe investeringen op stapel: zo zal de zogenaamde bomenwagen ver- nieuwd worden. Hierop ligt de stam tijdens het zaagproces. De bomen ­ wagen wordt hierbij heen

Paginanummer: 21
 • Bestuur Stichting Twickel
 • Houtzagerij
 • Nieuws
Twickelblad_2_99

Twickelblad 2 (zomer) 1999

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: R. Blom J. Hakstegen H. Hondebrink J. Meijerink J. Mulder F. Schneider P. Willems

Paginanummer: 2
 • Houtzagerij