2014_winter

Twickelblad winter 2014

Fictieop basis van onderzoekDe terechtstelling van de freules van Beckum op de brandstapel heeft schrijfster Michelle Visser geïnspireerd tot een kort verhaal met Agnes van Twickelo in de hoofdrol. “Ik zie wat ik zie, maar fantaseer hoe het vroeger ging.”Michelle Visser (40, Hengelo) heeft twee historische romans (Opstand en Véronique) en meerdere korte verhalen uit

Paginanummer: 20
 • Familie Van Twickelo
Twickelblad_2_97

Twickelblad 2 (zomer) 1997

De akte van aankoop door Herman van Twickelo van het huis Eijsink in 1347. De inhoud is samengevat in het op bladzijde 3 afgedrukte kader. Huisarchief Twickel, inv.nr. 2796. Foto: J. Mulder. Twickelblad 1997 Jrg. 7 no. 2 pag. 24

Paginanummer: 28
 • Familie Van Twickelo
Twickelblad_2_97

Twickelblad 2 (zomer) 1997

1347 mei 20 (in den Pinsteren hiligen) Herman van Bechem, richter te Delden, Berent Puze, Johan Wessels, Johan Vrese, Gert Lubbertessone des Scroders to Ghore, Hinric Mel en Menso Smedinc, schepenen te Delden, oorkonden dat Berent van Hulsger, zijn vrouw Dayge en hun kinderen Vrederic, Herman, Johan en Berent, voor 125 mark getransporteerd hebben aan

Paginanummer: 3
 • Familie Van Twickelo
 • Familie Van Raesfelt
 • Familie Van Wassenaer
 • Familie Van Heeckeren
 • Vroegere bezitters van Twickel
Twickelblad_2_96

Twickelblad 2 (zomer) 1996

Foto: D. Schuitema. Afscheid mevrouw Brinkers Dit voorjaar nam mevrouw Dine Brinkers afscheid als werkneemster van Twickel. Mevrouw Brinkers tijdens het afscheid van haar collega in hel kasleel. Foto: J.P. Hassink-Leegwater. Dit apparaat is van vernikkeld metaal. De afmetingen bedragen 10 x 3 x 1,5 cm. Door een druk met de duim op het rechter

Paginanummer: 16
 • Familie Van Twickelo
Twickelblad_1_96

Twickelblad 1 (voorjaar) 1996

Boekaankondiging De Kroniek van Sweder Scheie Niet ver ten oosten van Osnabriick ligt bij het dorpje Schledehausen het imposante kasteel de Scheleburg, het stamslot van de vroegere familie Scheie. Door huwelijk van Sweder Scheie in 1521 met Anna van Weleveldkwam dit geslacht in het bezit van de havezate Weleveld in de buurschap Zenderen. Hier werd

Paginanummer: 11
 • Familie Van Twickelo
 • Familie Van Raesfelt
Twickelblad_3_95

Twickelblad 3 (najaar) 1995

Huys Hengelo, een Renaissance-kasteel Recente opgravingen leggen elementen bloot uit de vroege zestiende eeuw Het huis Twickel is een van de weinige renaissance-gebou- wen die Twente kent en over het uiterlijk van andere huizen uit het einde van de Middeleeuwen en de 16e eeuw is weinig bekend. Door opgravingen op het terrein van het vroegere

Paginanummer: 22
 • Familie Van Twickelo