Twickelbulletin pagina 18 20-5 1986

Parijs, 10 September ”Een ter beurze loopend gerucht, volgens hetwelk de regering te Turin zou hebben afgezien van het denkbeeld om Garibaldi en de zijnen regten te betrekken, is in den loop van den namiddag en van den avond van verschiliende kanten bevestigd geworden. Het vroeger aangekondigde regtsgeding zou dus plaats maken voor eene algemeene […]

Twickelbulletin pagina 7 18 1984

De invloed van de Heren van Twickel op de Deldense gemeenschap in de tweede helft van de 18e eeuw v Door G.H.J. Holthuizen-Seegers Delden en Twickel, twee namen dieonverbrekelijk met elkaarverbonden zijrij zoals in oktober 1983 nog eens benadrukt werd in een tentoonstel- ling van het Nuts-departement Delden: ’’Schakels, zes eeuwen Delden en Twickel”, ter […]

pagina 18 voorjaar 2011

1 School van Twick op de Deldeneresch Precies op de plek van de door de Vrienden van Twickel gerestaureerde bank stond tot 1971 de Eschschool. Enkele eeuwen lang kregen kinderen van de boeren rond de Deldeneresch en kinderen van veel notabelen uit het stadje Delden hier hun onderwijs. Jan Hakstegen duikt in de historie van […]

pagina 9 lente 2005

de binnenkant met ‘lood’ worden bekleed met een inhoud van 1700 liter (’60 cubic feet inside’). Indien het opgepompte water ook rechtstreeks in het onderhuis werd afgenomen, kon de inhoud van de ‘vergaarbak’ geredu- ceerd worden tot 1150 liter. Plenty of water Wanneer Rodolphe Frederic baron van Heeckeren van Wassenaer na het overlijden van zijn […]

pagina 15 lente 1998

Uitbreiding van Hengelo dreigt Woolde op te slokken De rijke historie van de Hof van Woolde Als we ons bevinden in het prachtige nog behouden deel van de vroegere marke Woolde ten oosten van de A35 en noor- delijk van de weg Hengelo-Delden, zijn we ons er waar- schijnlijk niet van bewust dat dit het […]