Twickelbulletin_1986_20-7

Twickelbulletin 20-7 1986

”aan het kasteel”, en niet ”aan de Barones ’, om hiermede aan te geven, dat deze traditie doorliep, ook nadat de Barones was overle- den. Om 12 uurtenslotte kwamen de ’’bazen Op Paaszondag ontving de Barones de koster van de kerk; er vond dan een ceremoniele overhandiging van de zilveren kerksleutel plaats, ten teken dat

Paginanummer: 18
 • Marken
Twickelbulletin_1986_20-5

Twickelbulletin 20-5 1986

Parijs, 10 September ”Een ter beurze loopend gerucht, volgens hetwelk de regering te Turin zou hebben afgezien van het denkbeeld om Garibaldi en de zijnen regten te betrekken, is in den loop van den namiddag en van den avond van verschiliende kanten bevestigd geworden. Het vroeger aangekondigde regtsgeding zou dus plaats maken voor eene algemeene

Paginanummer: 18
 • Marken
Twickelbulletin_1987_3

Twickelbulletin 3 1987

Kunt u nog gaan luisteren, dan hopen wedat uervan geniet.Zijn wete laat met onze opwekking, dan nemen we aan, dat u de klanken nog in uw herinnering zult horen. De redactie wenst u Gezegende Feestdagen en voor het Nieuwe Jaar alles watgoed is. De redactie Voor niets gaat de zon op. In dit nummer vindt

Paginanummer: 9
 • Marken
 • Historie
Twickelbulletin_1984_18

Twickelbulletin 18 1984

De invloed van de Heren van Twickel op de Deldense gemeenschap in de tweede helft van de 18e eeuw v Door G.H.J. Holthuizen-Seegers Delden en Twickel, twee namen dieonverbrekelijk met elkaarverbonden zijrij zoals in oktober 1983 nog eens benadrukt werd in een tentoonstel- ling van het Nuts-departement Delden: ’’Schakels, zes eeuwen Delden en Twickel”, ter

Paginanummer: 7
 • Armenzorg
 • Familie Van Wassenaer
 • Marken
 • Kerk Delden
Twickelbulletin_1983_15

Twickelbulletin 15 1983

Om het behoud van onze houtwallen doorG.M. Roding een houtwal in het Twentse landschap De houtwallen, die nu een waardevol en kenmerkend bestanddeel van het Twentse landschap vormen, hebben pas in de loop van de vorige eeuw hun grootste uitbreiding gekregen. Het was namelijk de verdeling van de markegronden en de daarop vol- gende exploitatie

Paginanummer: 12
 • Marken
 • Bossen en bomen
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_20_2011_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2011

1 School van Twick op de Deldeneresch Precies op de plek van de door de Vrienden van Twickel gerestaureerde bank stond tot 1971 de Eschschool. Enkele eeuwen lang kregen kinderen van de boeren rond de Deldeneresch en kinderen van veel notabelen uit het stadje Delden hier hun onderwijs. Jan Hakstegen duikt in de historie van

Paginanummer: 18
 • Marken
 • Historie
Twickelblad_19_2010_zomer

Twickelblad zomer 2010

Twickel I Landbouwontwikkelingen in de 19 e eeuw J.D.C baron van Heeckeren heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de landbouw op Twickel. Hij stond aan de basis van de verdeling van de gemeenschappelijke woeste gronden, de zogenoemde markeverdeling. De markeverdeling was tevens de aanleiding voor een totale herinrichting van grote delen

Paginanummer: 6
 • Marken
 • Familie Van Heeckeren
Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

de binnenkant met ‘lood’ worden bekleed met een inhoud van 1700 liter (’60 cubic feet inside’). Indien het opgepompte water ook rechtstreeks in het onderhuis werd afgenomen, kon de inhoud van de ‘vergaarbak’ geredu- ceerd worden tot 1150 liter. Plenty of water Wanneer Rodolphe Frederic baron van Heeckeren van Wassenaer na het overlijden van zijn

Paginanummer: 9
 • Marken
 • Historie
Twickelblad_4_2000

Twickelblad 4 (winter) 2000

Moeizaam afscheid van de marken Verdcling van woeste gronden begon 150 jaar geleden Marken kwamen voornamelijk voor in oost Nederland. Een marke is het best te omschrijven als een bestuurlijke en rechterlijke organisatie, waarvan de leden – de markegenoten – gezamenlijk, hetzij eigendomsrechten, hetzij gebruiksrechten konden doen gelden op heidevelden, weiden, venen en bossen. Een

Paginanummer: 5
 • Marken
Twickelblad_1_98

Twickelblad 1 (voorjaar) 1998

Uitbreiding van Hengelo dreigt Woolde op te slokken De rijke historie van de Hof van Woolde Als we ons bevinden in het prachtige nog behouden deel van de vroegere marke Woolde ten oosten van de A35 en noor- delijk van de weg Hengelo-Delden, zijn we ons er waar- schijnlijk niet van bewust dat dit het

Paginanummer: 15
 • Boerderijen
 • Bedreigingen
 • Marken
 • Historie