Pagina 5 zomer 2017

‘Nieuwe natuur’ opgeleverd Met het planten van een boom is het natuurproject in Deldenerbroek officieel opgeleverd. Aan weerszijden van de Hagmolenbeek ontstaat ongeveer 80 nieuwe natuur, onder meer door het verleggen van beken en sloten en de aanleg van houtwallen, poelen en beplanting. Het overwegend natte natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het landgoed Twickel […]

Pagina 11 zomer 2015

Schets van de nieuwe brug over de Markstraat. Het herstel van het landschap langs de rondweg maakt het noodzakelijk beplantingen die bij de aanleg van deze weg zijn aangebracht weer te verwijderen. Daardoor kan het open karakter van de Deldeneresch worden hersteld. Door de taluds langs de rondweg steiler te maken en enkele verlagingen in […]

pagina 14 voorjaar 2014

Nieuwe stal op prehistorische grond Melkveehouders investeren in nieuwe stallen. Oude stallen, veelal gebouwd in de jaren zeventig, zijn verouderd en door de afschaffing van het melkquotum groeit de veestapel. In de buurtschap Nettelhorst bouwden melkveehouders Teun en Henk Lubberdink een nieuwe stal. Al had dit vanwege de aanwezigheid van resten van een oude nederzetting […]

pagina 14 winter 2011

Schooljeugd adopteert grafheuvel Croep 7/8 van de Toonladder op de ‘eigen’ grafheuvel. Landschap Overijssel en Twickel willen de jeugd duidelijk maker) dat natuur niet iets vanzelf- sprekends is. De adoptie van grafheuvels is een goed middel. "Zak je er niet door?" In het klaslokaal van groep 7/8 van basis- school De Toonladder in Delden wijst […]