voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

Bij werkzaamheden aan de kademuur van de gracht tussen het kasteel en het voorplein is een bijzondere vondst gedaan: naast de kade werd een citerne of waterkelder aangetroffen. Kademuur en nieuwe betonnen wand. 10 Restauratie leidt tot vondst waterkelder   Kademuur en nieuwe betonnen wand. De betegelde binnenkant van de citerne. a u t e

Paginanummer: 10
 • Archeologie
 • Bouwhuizen
background-tb2

Twickelblad zomer 2017

‘Nieuwe natuur’ opgeleverd Met het planten van een boom is het natuurproject in Deldenerbroek officieel opgeleverd. Aan weerszijden van de Hagmolenbeek ontstaat ongeveer 80 nieuwe natuur, onder meer door het verleggen van beken en sloten en de aanleg van houtwallen, poelen en beplanting. Het overwegend natte natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het landgoed Twickel

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Bijzondere bomen
 • Hof te Dieren
 • Lage
 • Nieuwe natuur
background-tb2

Twickelblad zomer 2017

rondom Twickel actueel Roline zu Castell (links) en burgemeester Ellen Nauta. Christian zu Castell-brug De nieuwe brug over de rondweg is vernoemd naar de in 2010 overleden kasteelheer Christian zu Castell. Het naambord werd bij de ingebruikname van de brug onthuld door weduwe Roline zu Castell en burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente. Met

Paginanummer: 4
 • Bruggen
 • Archeologie
 • Rondweg om Delden
 • Windmolens
twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

Ruim baan voor traverse Bij het landgoed Hof te Dieren wordt momenteel hard gewerkt aan het project Traverse Dieren. De provinciale weg wordt hier verlegd en komt evenwijdig aan de spoorlijn Arnhem-Zutphen te lopen. In januari is het tracé vrijgemaakt van begroeiing. Op de foto is te zien dat een ink aantal bomen gekapt is.

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Wegen
 • Hof te Dieren
 • Wassenaar
 • Recreatie en publieksactiviteiten
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

De gracht is terug bij Erve Hondeborg De geschiedenis herleeft op en rond Erve Hondeborg op de Zendersche Es. De bijna twee eeuwen oude boerderij is gerestaureerd en de gedempte gracht is weer in ere hersteld. “Het historische verhaal mag gezien worden.” Op de plek waar vroeger vanaf een verdedigingstoren de omgeving werd afgespied, kijken

Paginanummer: 20
 • Archeologie
 • Boerderijen
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Schets van de nieuwe brug over de Markstraat. Het herstel van het landschap langs de rondweg maakt het noodzakelijk beplantingen die bij de aanleg van deze weg zijn aangebracht weer te verwijderen. Daardoor kan het open karakter van de Deldeneresch worden hersteld. Door de taluds langs de rondweg steiler te maken en enkele verlagingen in

Paginanummer: 10
 • Archeologie
 • Bouwgeschiedenis
 • Kasteel
Twickelbulletin_1978_7

Twickelbulletin 7 1978

TEN GELEIDE In de periode van 7 tot en met 23 au- gustus hebben de leden van de Neder- landse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis on- der leiding van Drs. A.L. Hulshoff de res ten blootge- legd van het mid- deleeuwse kasteel Twickel. Dat ge- beurde in opdracht van de Stichting Twickel. De redac-

Paginanummer: 3
 • Archeologie
 • Bouwgeschiedenis
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Nieuwe stal op prehistorische grond Melkveehouders investeren in nieuwe stallen. Oude stallen, veelal gebouwd in de jaren zeventig, zijn verouderd en door de afschaffing van het melkquotum groeit de veestapel. In de buurtschap Nettelhorst bouwden melkveehouders Teun en Henk Lubberdink een nieuwe stal. Al had dit vanwege de aanwezigheid van resten van een oude nederzetting

Paginanummer: 14
 • Archeologie
 • Nettelhorst
Twickelblad_20_2011_zomer

Twickelblad zomer 2011

De waarde van Twickel ligt niet alleen bovengronds Historicus en amateur archeoloog/paleontoloog Dick Schluter uit Enschede vindt dat het landgoed Twickel niet alleen bovengronds vee! interessante zaken te bieden heeft, maar dat de ondergrondse historie ook aandacht behoeft en zo kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid voor het publiek. Wie wel eens een bezoek heeft gebracht

Paginanummer: 8
 • Archeologie
 • Geologie
 • Opinies
Twickelblad_20_2011_winter

Twickelblad winter 2011

Schooljeugd adopteert grafheuvel Croep 7/8 van de Toonladder op de ‘eigen’ grafheuvel. Landschap Overijssel en Twickel willen de jeugd duidelijk maker) dat natuur niet iets vanzelf- sprekends is. De adoptie van grafheuvels is een goed middel. "Zak je er niet door?" In het klaslokaal van groep 7/8 van basis- school De Toonladder in Delden wijst

Paginanummer: 14
 • Archeologie
 • Educatie