180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

De waard van de middeleeuwse fraters De geschiedenis van de Fraterwaard voert terug tot de middeleeuwen. Na het aanleggen van dijken ontstonden er buitendijkse gronden. De Fraterwaard, nagenoeg onvergraven, is een zogenaamde kronkelwaard .Door geleidelijke verschuivingen van watergeulen ontstond een reliëfrijk terrein met stroomruggen en tussenliggende dalen. 15 auteur Aafke Brunt Historie De naam van

Paginanummer: 15
 • Hof te Dieren
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

Graven op het landgoed Dit jaar is het 75 jaar geleden dat in Hengelo de April-Meistaking begon. Hoewel Twickel met deze daad van verzet tegen de Duitse bezetting niets te maken had, ging de nasleep niet aan het landgoed voorbij. Er zijn vermoedens dat de Duitsers als vergeldingsactie in de bossen van Twickel enkele mannen

Paginanummer: 10
 • Tweede Wereldoorlog
voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

Bij werkzaamheden aan de kademuur van de gracht tussen het kasteel en het voorplein is een bijzondere vondst gedaan: naast de kade werd een citerne of waterkelder aangetroffen. Kademuur en nieuwe betonnen wand. 10 Restauratie leidt tot vondst waterkelder   Kademuur en nieuwe betonnen wand. De betegelde binnenkant van de citerne. a u t e

Paginanummer: 10
 • Archeologie
 • Bouwhuizen
voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

Raad van State eert Van Wassenaer Obdam Bezoekers van het voormalige stadspaleis Kneuterdijk in Den Haag, onderdeel van de Raad van State, kunnen oog in oog komen te staan met een portret van oud-bewoner Graaf Unico van Wassenaer Obdam. Zijn broer, Johan Hendrik, had het pand door de bekende architect Daniel Marot laten ontwerpen. Voor

Paginanummer: 4
 • Beeldende kunstenaars
 • Familie Van Wassenaer
 • Recreatie en publieksactiviteiten
background-tb2

Twickelblad zomer 2017

‘Nieuwe natuur’ opgeleverd Met het planten van een boom is het natuurproject in Deldenerbroek officieel opgeleverd. Aan weerszijden van de Hagmolenbeek ontstaat ongeveer 80 nieuwe natuur, onder meer door het verleggen van beken en sloten en de aanleg van houtwallen, poelen en beplanting. Het overwegend natte natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het landgoed Twickel

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Bijzondere bomen
 • Hof te Dieren
 • Lage
 • Nieuwe natuur
background-tb2

Twickelblad zomer 2017

rondom Twickel actueel Roline zu Castell (links) en burgemeester Ellen Nauta. Christian zu Castell-brug De nieuwe brug over de rondweg is vernoemd naar de in 2010 overleden kasteelheer Christian zu Castell. Het naambord werd bij de ingebruikname van de brug onthuld door weduwe Roline zu Castell en burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente. Met

Paginanummer: 4
 • Bruggen
 • Archeologie
 • Rondweg om Delden
 • Windmolens
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

auteur Rob Bloemendal Kasteel Twickel herbergt duizenden objecten. Niet allemaal even waardevol of bekend, maar wel met een eigen verhaal. Zoals objectnummer C1066: toiletgerei voor de snor. Over het trainen van de snor Kasteelobject De snor en baard zijn weer helemaal terug, ook op de buitenplaats. Zo zagen we onlangs zowel de bewoner van het

Paginanummer: 22
 • Familie Van Heeckeren
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

De gasten van Het Witte Paard A U T E U R Aafke Brunt Mevrouw Sini Schoneveld- Bussink (1931) woonde en werkte in de periode 1943- 1970 in het hotel-restaurant In den Drost van Twenthe, alias Het Witte Paard. Ook voor die tijd waren er al banden met Twickel. Sini Schoneveld-Bussink. De theetuin van Het

Paginanummer: 8
 • Horeca
 • Tweede Wereldoorlog
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

Haaientand en medailles onder het Koematenveld   Miljoenen jaren geleden lagen Delden en Twickel als het ware aan zee. De werkgroep ‘Tonijn uit Twente’, die kennis vergaart over de bodem van toen, heeft recent de grond onder het Koematenveld onderzocht. Het hoofddoel was onderzoek van de bodemlagen maar er was ook sprake 14 van ‘fossielenkoorts’:

Paginanummer: 14
 • Geologie
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

auteur Rob Bloemendal   UNICO: passend eerbetoon voor muzikale graaf In een afgeladen Blasiuskerk werd op zondag 6 november UNICO gepresenteerd. De biogra e van Unico graaf van Wassenaer Obdam bevat tevens een dubbel-cd met zijn muziekwerken. Het enthousiasme is ook buiten Delden groot.   Op 9 november jongstleden was het precies 250 jaar geleden

Paginanummer: 10
 • Familie Van Wassenaer