Twickelbulletin_1982_14_2

Twickelbulletin 14 1982

Wat gebeurt er met de Noordmolen? door Hr. H.A. teRiet Toen ds J. Craandijkzijn wandelingen door Nederland maakteen daar- bij ook Twickel bezocht raakte hij zo onder de bekoring van het land- schap dat, toen hij zijn ervaringen te boek stelde, hij geen woorden ge- noeg wist te vinden om zijn indrukken vast te leggen.

Paginanummer: 11
 • Watermolens
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

De Noordmolen Op zaterdag 2 november 1985 organiseerde de stichting Noord ­ molen een bijeenkomst om donateurs en leden van de Rotary Club Delden/Borne de gelegenheid te geven, deze molen en het huidige stadium van restauratie te bezichtigen. Om ongeveer 10.00 uur werden alle gasten (25) hartelijk welkom ge- heten door ondergetekende. Wij bevonden ons

Paginanummer: 20
 • Watermolens
Twickelbulletin_1984_19

Twickelbulletin 19 1984

eens zo’n brief mogen lezen. De stijl was overdreven, vol  loftuitingen maar in wezen een volkomen zuivere uiting van j dankbaarheid zoals hij dit gevoelde. De hoofdletters waren met zorg gecalligrafeerd. Of het waar is, weet ik niet maar er werd gezegd dat Geertruida, j eens per jaar, op haar korte, afgemeten toon zei: ’’Meester,

Paginanummer: 30
 • Watermolens
Twickelbulletin_1980_10

Twickelbulletin 10 1980

Frits Mondriaan en de Noordmolen in Azelo door drs. Z. Kolks Eind vorig jaar en begin dit jaar was in het “Museum Fre- riks” te Winterswijk een tentoonstelling te zien van vroeg werk van de bekende schilder Piet Mondriaan (1872-1944). Niet alleen hij, maar ook zijn vader Piet Mondriaan sr. (1839-1921) en zijn oom Frits

Paginanummer: 27
 • Watermolens
Twickelbulletin_1976_1

Twickelbulletin 1 1976

maar in het najaar te doen plaatsvinden. De dag zal in het teken staan van de kunstschilder Van der Worp die voor de tweede wereldoorlog in Delden werkte. Het ligt in de bedoeling een tentoonstelling van zijn werk in te richten en daaraan een wandeling te ver- binden. Over het programma wordt u nog nader

Paginanummer: 18
 • Watermolens
 • Exposities
Twickelbulletin_1976_1

Twickelbulletin 1 1976

DE NOORTMEULE IN AZELO door jhr.dr. h.van wyck. ■Hi Dit is de Noordmoten in Azelo zoals hij door Ruysdael wera getekend. Het gebouw rechts staat er nog 3 het tinkerdeet afgebroken. Binnenkort wordt met de restauratie van het reehterdeel begonnen. Het mooiste zou zijn als in de toe- komst ook de andere helft weer zou

Paginanummer: 8
 • Watermolens
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Noordmolen al bijna kwart eeuw in goede handen De vrijwilligers van de Noordmolen zijn de vrijwilligersprijs 2013 van de gemeente Hof van Twente net misgelopen. Dit neemt niet weg dat de waardering voor hun werk groot is. Vijfentwintig bevlogen mannen onderhouden en beheren de oliemolen. “We zijn enthousiast en betrokken.” Het is zondagmiddag en een

Paginanummer: 8
 • Watermolens
Twickelblad_21_2012_najaar

Twickelblad najaar 2012

met kagchel’. In 1886 werd een nieuwe centrale verwarming in de rest van het kas- teel aangelegd. Opdracht hiervoor kreeg George Jennings, ‘hydraulic and sanitary engineer’ in Londen. De firma Davis & Bennett uit Londen leverde als onderaan- nemer de kolengestookte ketel met daarbij een waterreservoir. De ketel, calorifere genoemd, berust op lage druk lucht/

Paginanummer: 5
 • Watermolens
 • Lage
Twickelblad_16_2007_zomer

Twickelblad zomer 2007

7 J A A R G A N G I 6 Z O M E R 2 0 0 7 r^n Twickel Watermolens In het zojuist verschenen boek ‘Watermo ­ lens Twente kan men lezen dat er er in Twente ooit ruim honderd watermolens hebben gestaan. Slechts negen daarvan hebben de tand des tijds doorstaan,

Paginanummer: 17
 • Watermolens
 • Windmolens
 • Wassenaar