Twickelbulletin pagina 20 20-4 1985

De Noordmolen Op zaterdag 2 november 1985 organiseerde de stichting Noord ­ molen een bijeenkomst om donateurs en leden van de Rotary Club Delden/Borne de gelegenheid te geven, deze molen en het huidige stadium van restauratie te bezichtigen. Om ongeveer 10.00 uur werden alle gasten (25) hartelijk welkom ge- heten door ondergetekende. Wij bevonden ons […]

Twickelbulletin pagina 30 19 1984

eens zo’n brief mogen lezen. De stijl was overdreven, vol  loftuitingen maar in wezen een volkomen zuivere uiting van j dankbaarheid zoals hij dit gevoelde. De hoofdletters waren met zorg gecalligrafeerd. Of het waar is, weet ik niet maar er werd gezegd dat Geertruida, j eens per jaar, op haar korte, afgemeten toon zei: ’’Meester, […]

Twickelbulletin pagina 18 1 1976

maar in het najaar te doen plaatsvinden. De dag zal in het teken staan van de kunstschilder Van der Worp die voor de tweede wereldoorlog in Delden werkte. Het ligt in de bedoeling een tentoonstelling van zijn werk in te richten en daaraan een wandeling te ver- binden. Over het programma wordt u nog nader […]

pagina 8 voorjaar 2014

Noordmolen al bijna kwart eeuw in goede handen De vrijwilligers van de Noordmolen zijn de vrijwilligersprijs 2013 van de gemeente Hof van Twente net misgelopen. Dit neemt niet weg dat de waardering voor hun werk groot is. Vijfentwintig bevlogen mannen onderhouden en beheren de oliemolen. “We zijn enthousiast en betrokken.” Het is zondagmiddag en een […]

pagina 17 zomer 2007

7 J A A R G A N G I 6 Z O M E R 2 0 0 7 r^n Twickel Watermolens In het zojuist verschenen boek ‘Watermo ­ lens Twente kan men lezen dat er er in Twente ooit ruim honderd watermolens hebben gestaan. Slechts negen daarvan hebben de tand des tijds doorstaan, […]