Pagina 5 najaar 2016

Bijzondere libel ontdekt Tijdens veldonderzoek door de Libellenwerkgroep Overijssel is bij een ven op Twickel een bijzonder libel ontdekt. Het gaat om de oostelijke witsnuitlibel, een soort die in Nederland uiterst zeldzaam is, waarvan geen populaties meer bekend zijn en die feitelijk als uitgestorven wordt beschouwd. Er is eerder in Twente een waarneming gedaan maar […]

Twickelbulletin pagina 22 1 1989

Het Rentmeestershuis Een huis, dat de laatst etijd nogal in de belangstelling staat is hetoude Rentmeestershuis. Immers als de plannen voor nieuwbouw bij het Kasteel doorgaan, dan zal het oude Huis leeg komen te staan. En dan zal er een andere bestemming voor moeten komen. Dat het gebouw zelf dat niet zo vreemd zou vinden, […]

Twickelbulletin pagina 27 19 1984

gesprek, zal het voor mij moeilijk zijn hun hobby te accepteren. C.v.d.Struik Gedachten over Twickel. Gedachten over Twickel. Die zijn er al veel geweest doch als men zo langzamerhand de oudste van de ’’Twickelvrienden” is geworden herinnert men zich dingen die op de gezichten van de oudere lezers een glimlach toveren van blij herkennen. Vooruit […]

pagina 19 winter 2013

Nieuwe daken voor oude monumenten Wie zoals Stichting Twickel meet dan honderd monumentale panden beheert, heeft de taak deze goed in stand houden. Daarom worden de daken van de oude rentmeesterij in Delden en het bouwhuis van het voormalige kasteel Nettelhorst in Lochem vernieuwd. Van 1840 tot 1993 woonde en werkte de rentmeester van Twickel […]

pagina 18 voorjaar 2013

Van de voorzitter Twickel is in alle jaargetijden de moeite waard. Als ik deze bijdrage schrijf, wordt het af en toe wit van de sneeuw die ons deze dagen in februari telkens blijft verrassen. Wanneer u dit le Twickelblad van 2013 open slaat zijn we al weer een eind in maart en heeft u uw […]