background

Twickelblad najaar 2016

De oude rentmeesterij aan de Hengelosestraat. De veelzijdige historie van de voormalige rentmeesterij Een groot bord kondigt de verbouwing tot museum aan: dat betekent een nieuwe wending in de lange geschiedenis van de voormalige rentmeesterij van Twickel. Het is niet de eerste bouwkundige aanpassing aan het pand. Een overzicht van de diverse bestemmingen en bouwactiviteiten in

Paginanummer: 14
 • Huizen
 • Rentmeesterij
background

Twickelblad najaar 2016

Bijzondere libel ontdekt Tijdens veldonderzoek door de Libellenwerkgroep Overijssel is bij een ven op Twickel een bijzonder libel ontdekt. Het gaat om de oostelijke witsnuitlibel, een soort die in Nederland uiterst zeldzaam is, waarvan geen populaties meer bekend zijn en die feitelijk als uitgestorven wordt beschouwd. Er is eerder in Twente een waarneming gedaan maar

Paginanummer: 5
 • Twickeler Grensweg
 • Huizen
 • Insecten
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Allure en woongenot voor Huis Omega Zo moet Huis Omega er tot de brand in 1959 uitgezien hebben. Wandelaars die van Delden naar Kasteel Twickel lopen kan het niet ontgaan dat de woning Twickelerlaan 2 in de steigers staat. Het huis dat bewoond wordt door de familie Bloemendal ondergaat een flinke renovatie. Deze is niet

Paginanummer: 21
 • Huizen
Twickelbulletin_1989_1

Twickelbulletin 1 1989

Het Rentmeestershuis Een huis, dat de laatst etijd nogal in de belangstelling staat is hetoude Rentmeestershuis. Immers als de plannen voor nieuwbouw bij het Kasteel doorgaan, dan zal het oude Huis leeg komen te staan. En dan zal er een andere bestemming voor moeten komen. Dat het gebouw zelf dat niet zo vreemd zou vinden,

Paginanummer: 22
 • Huizen
Twickelbulletin_1989_1

Twickelbulletin 1 1989

Nieuwbouw Rentmeestershuis Over dit onderwerp is verschillende keren in ons bestuur gediscus- sieerd. Er is echter een nieuwe situatie ontstaan, doordat de gemeente Ambt Deiden’t Stichtingsbestuur heeft doen weten de noodzaak van een korte procedure (art. 19) thans niet aanwezig te achten. De Stichting zal de noodzaak van een korte procedure nader moeten aantonen. Als

Paginanummer: 4
 • Huizen
Twickelbulletin_1984_19

Twickelbulletin 19 1984

gesprek, zal het voor mij moeilijk zijn hun hobby te accepteren. C.v.d.Struik Gedachten over Twickel. Gedachten over Twickel. Die zijn er al veel geweest doch als men zo langzamerhand de oudste van de ’’Twickelvrienden” is geworden herinnert men zich dingen die op de gezichten van de oudere lezers een glimlach toveren van blij herkennen. Vooruit

Paginanummer: 27
 • Huizen
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

Oud aanzicht en nieuwe bewoners voor opzichterswoning Dieren De opzichterswoning van Hofte Dieren heeftzijn oorspronkelijke uiterlijk terug. Het bijna honderd jaar oude huis is grotendeels teruggebracht in de oude staat. Tegelijk hebben nieuwe bewoners hun intrede gedaan; Jeroen en Patricia Becks met zoon Matthijs. “Dit is een lot uit de loterij". Op de provinciale Arnhemsestraatweg

Paginanummer: 14
 • Huizen
 • Hof te Dieren
Twickelblad_22_2013_winter

Twickelblad winter 2013

Nieuwe daken voor oude monumenten Wie zoals Stichting Twickel meet dan honderd monumentale panden beheert, heeft de taak deze goed in stand houden. Daarom worden de daken van de oude rentmeesterij in Delden en het bouwhuis van het voormalige kasteel Nettelhorst in Lochem vernieuwd. Van 1840 tot 1993 woonde en werkte de rentmeester van Twickel

Paginanummer: 19
 • Huizen
 • Nettelhorst
Twickelblad_22_2013_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2013

Van de voorzitter Twickel is in alle jaargetijden de moeite waard. Als ik deze bijdrage schrijf, wordt het af en toe wit van de sneeuw die ons deze dagen in februari telkens blijft verrassen. Wanneer u dit le Twickelblad van 2013 open slaat zijn we al weer een eind in maart en heeft u uw

Paginanummer: 18
 • Huizen
 • Lage
Twickelblad_22_2013_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2013

Luidbel oude rentmeesterij getraceerd is gevorderd. Een jaar later is de bel door eigen personeel afgenomen en op een zolder ge- legd. Na de oorlog is het er nooit meer van gekomen om de bel terug te plaatsen. Is het niet een aardig idee om de bel alsnog zijn plek terug te geven op de

Paginanummer: 13
 • Huizen
 • Tweede Wereldoorlog