180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

De houtkachel-installatie die het kasteel verwarmt. Bij de verbouwing van erve Wengele in 2012 zijn aan de buitenkant zoveel mogelijk originele kenmerken intact gebleven. worden gedaan. Niendeuren, kleine staldeuren en wolfseinden van het dak moeten in de originele staat behouden blijven. Voorbeelden zijn de erven Wengele aan de Twickelerlaan en Arke in het Twickelerbos. Arke

Paginanummer: 21
 • Gebouwen
 • Personeelsleden
voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

Bij werkzaamheden aan de kademuur van de gracht tussen het kasteel en het voorplein is een bijzondere vondst gedaan: naast de kade werd een citerne of waterkelder aangetroffen. Kademuur en nieuwe betonnen wand. 10 Restauratie leidt tot vondst waterkelder   Kademuur en nieuwe betonnen wand. De betegelde binnenkant van de citerne. a u t e

Paginanummer: 10
 • Archeologie
 • Bouwhuizen
background-tb2

Twickelblad zomer 2017

rondom Twickel actueel Roline zu Castell (links) en burgemeester Ellen Nauta. Christian zu Castell-brug De nieuwe brug over de rondweg is vernoemd naar de in 2010 overleden kasteelheer Christian zu Castell. Het naambord werd bij de ingebruikname van de brug onthuld door weduwe Roline zu Castell en burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente. Met

Paginanummer: 4
 • Bruggen
 • Archeologie
 • Rondweg om Delden
 • Windmolens
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Erve Arke. Timmerman Lucas Vries brengt zijn restauratiekennis in de praktijk. De gebinten zijn waar nodig hersteld. Erve Arke in het Twickelerbos krijgt nieuwe bewoners. Zij betrekken een oude ontginningsboerderij die naar moderne maatstaven duurzaam is verbouwd. Duurzaam wonen op het erve Arke In 1839 stond in het heidegebied aan de westzijde van de buurtschap

Paginanummer: 14
 • Energieopwekking
 • Boerderijen
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Schaapskooi verplaatst Een oude schaapskooi is verplaatst van erve Klein Hobbelink op de Deldeneresch naar erve Obdam in Beckum. Zoveel mogelijk onderdelen zijn meeverhuisd, zoals oude gebinten, muurplaten en een deel van de gevelbekleding. Ook zijn stenen gebikt en hergebruikt. Het riet wordt opnieuw aangebracht. De nieuwe bewoners van erve Obdam kunnen de schaapskooi als

Paginanummer: 5
 • Boerderijen
 • Rondweg om Delden
 • Hof te Dieren
background

Twickelblad najaar 2016

De oude rentmeesterij aan de Hengelosestraat. De veelzijdige historie van de voormalige rentmeesterij Een groot bord kondigt de verbouwing tot museum aan: dat betekent een nieuwe wending in de lange geschiedenis van de voormalige rentmeesterij van Twickel. Het is niet de eerste bouwkundige aanpassing aan het pand. Een overzicht van de diverse bestemmingen en bouwactiviteiten in

Paginanummer: 14
 • Huizen
 • Rentmeesterij
background

Twickelblad najaar 2016

Bijzondere libel ontdekt Tijdens veldonderzoek door de Libellenwerkgroep Overijssel is bij een ven op Twickel een bijzonder libel ontdekt. Het gaat om de oostelijke witsnuitlibel, een soort die in Nederland uiterst zeldzaam is, waarvan geen populaties meer bekend zijn en die feitelijk als uitgestorven wordt beschouwd. Er is eerder in Twente een waarneming gedaan maar

Paginanummer: 5
 • Twickeler Grensweg
 • Huizen
 • Insecten
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Allure en woongenot voor Huis Omega Zo moet Huis Omega er tot de brand in 1959 uitgezien hebben. Wandelaars die van Delden naar Kasteel Twickel lopen kan het niet ontgaan dat de woning Twickelerlaan 2 in de steigers staat. Het huis dat bewoond wordt door de familie Bloemendal ondergaat een flinke renovatie. Deze is niet

Paginanummer: 21
 • Huizen
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

De gracht is terug bij Erve Hondeborg De geschiedenis herleeft op en rond Erve Hondeborg op de Zendersche Es. De bijna twee eeuwen oude boerderij is gerestaureerd en de gedempte gracht is weer in ere hersteld. “Het historische verhaal mag gezien worden.” Op de plek waar vroeger vanaf een verdedigingstoren de omgeving werd afgespied, kijken

Paginanummer: 20
 • Archeologie
 • Boerderijen
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Van boerenerf naar knooperf Erve Bakerij, het Twickelerf aan de Kanaaldijk, was eeuwenlang het domein van een boerenbedrijf. Na enkele jaren leegstand is het nu een knooperf, dat onderdak biedt aan twee families. “We wonen hier perfect.” auteur Martin Steenbeeke actueel Erve Bakerij is na het vertrek van de bewoners Willy en Siny Nijenhuis in

Paginanummer: 17
 • Boerderijen
 • Erfpachters