Twickelbulletin_1990_2

Twickelbulletin 2 1990

Twickel actueel Verdroogt Twickel? In navolging van de titel van de thema dag Verdroogt Overijssel zou ik u de vraag willen voorleggen verdroogt Twickel? Van oudsher zijn de Twickelse bossen en natuurterreinen op vochtige ge- ring ontwaterde bodems gelegen, die een grote waterbuffer vormen waaruit de planten en bomen zich in droge tijden kunnen voeden.

Paginanummer: 3
 • Waterlopen
 • Natuurterreinen
 • Verdroging en zure regen
Twickelbulletin_1989_2

Twickelbulletin 2 1989

Verslag ’’Twickeldag 1989” Twickeldag 1989 stond dit jaar in het teken van de invloed van ”zure regen” op de bossen en in het bijzonderopde bossen van Twickel. De goed georganiseerde jaarlijkse Twickeldag ging ca. 09.00 uur van start in cafe-restaurant De Hagmolle te Bentelo, waar de voorzitter D. van Ittersum ca. 50 deelnemers kon verwelkomen.

Paginanummer: 25
 • Verdroging en zure regen
Twickelbulletin_1983_16

Twickelbulletin 16 1983

Beste Twickelvrienden, Midden maart kwam op kasteel Twickel een gezelschap Duitse en Ne- derlandse deskundigen bijeen om van gedachten te wisselen over de enorme sterfte van de Duitse bossen, hetgeen wordt toegeschreven aan de verzuring van de regen als gevolg van luchtverontreiniging (Volks- krant van 19 maart 1983). Op grote schaal worden in West- en

Paginanummer: 4
 • Verdroging en zure regen
Twickelbulletin_1978_6

Twickelbulletin 6 1978

Dit Twickel Bulletin is helemaal ge- wijd aan de problematiek van de bos- bouw in Twickel. In het vorige num- mer besteedden we aan de snelle achteruitgang van de Twickelse bos- sen al aandacht. Als oorzaken noem- .den we toen: de droge jaren 1976 en 1977, de verlaging van de grondwa- terspiegel door waterhuishoudkundige maatregelen

Paginanummer: 3
 • Verdroging en zure regen
Twickelbulletin_1977_5

Twickelbulletin 5 1977

Dood aan de bomen? Het gaat slecht met de bomen in Twickel. Dat ging het al langer, maar het valt dit jaar meer op, omdat er ten gevolge van de grote droogte van 1976 en 1977 meer beuken staan dood te gaan dan an- ders. Beuken kunnen slecht tegen droogte. Hun wortel- stelsel ligt zeer

Paginanummer: 11
 • Verdroging en zure regen
Twickelblad_1_2001

Twickelblad 1 (voorjaar) 2001

De Carolinaberg en de Willemsberg in de Nieuwe Plantage op het Hof te Dieren. De Carolinaberg, een bezoekje waard De Carolinaberg is een onderdeel van het landgoed Hof te Dieren en ligt centraal in het boscomplex met de naam Sterrebos. In de periode 1757 -1763 liet prinses Anna, de weduwe van Willem IV, bossen aanplanten

Paginanummer: 15
 • Hof te Dieren
 • Verdroging en zure regen
Twickelblad_3_98

Twickelblad 3 (najaar) 1998

De kwaliteit van de broekbossen en beekbegeleidende bossen is op landgoed Twickel goed omdat er relatief weinig schade door verdroging is opgetreden. Foto: Jan Bengevoord Vlinders Op plaatsen met een bijzondere vegetatie zijn op Twickel ook relatief veel soorten bijzondere vlinders aan- getroffen. In het totaal zijn er vanaf 1892 op Twickel 31 soorten vlinders

Paginanummer: 8
 • Flora
 • Insecten
 • Natuurterreinen
 • Verdroging en zure regen
Twickelblad_4_92

Twickelblad 4 (winter) 1992

De verzuring van Eva De dramatische gevolgen van de verzuring op de Ne- derlandse bossen heeft in de afgelopen tijd veel aan- dacht gekregen. Minder bekend is de invloed van verzurende stoffen op bijvoorbeeld monumenten en beelden. Deze gevolgen en vooral de bijna angstaan- jagende snelheid waarmee de afbraak voltrekt, werd fotografisch in beeld gebracht

Paginanummer: 19
 • Bouwgeschiedenis
 • Verdroging en zure regen