Twickelbulletin pagina 25 2 1989

Verslag ’’Twickeldag 1989” Twickeldag 1989 stond dit jaar in het teken van de invloed van ”zure regen” op de bossen en in het bijzonderopde bossen van Twickel. De goed georganiseerde jaarlijkse Twickeldag ging ca. 09.00 uur van start in cafe-restaurant De Hagmolle te Bentelo, waar de voorzitter D. van Ittersum ca. 50 deelnemers kon verwelkomen. […]

Twickelbulletin pagina 3 6 1978

Dit Twickel Bulletin is helemaal ge- wijd aan de problematiek van de bos- bouw in Twickel. In het vorige num- mer besteedden we aan de snelle achteruitgang van de Twickelse bos- sen al aandacht. Als oorzaken noem- .den we toen: de droge jaren 1976 en 1977, de verlaging van de grondwa- terspiegel door waterhuishoudkundige maatregelen […]

pagina 15 lente 2001

De Carolinaberg en de Willemsberg in de Nieuwe Plantage op het Hof te Dieren. De Carolinaberg, een bezoekje waard De Carolinaberg is een onderdeel van het landgoed Hof te Dieren en ligt centraal in het boscomplex met de naam Sterrebos. In de periode 1757 -1763 liet prinses Anna, de weduwe van Willem IV, bossen aanplanten […]

pagina 19 winter 1992

De verzuring van Eva De dramatische gevolgen van de verzuring op de Ne- derlandse bossen heeft in de afgelopen tijd veel aan- dacht gekregen. Minder bekend is de invloed van verzurende stoffen op bijvoorbeeld monumenten en beelden. Deze gevolgen en vooral de bijna angstaan- jagende snelheid waarmee de afbraak voltrekt, werd fotografisch in beeld gebracht […]