Pagina 8 voorjaar 2017

De gasten van Het Witte Paard A U T E U R Aafke Brunt Mevrouw Sini Schoneveld- Bussink (1931) woonde en werkte in de periode 1943- 1970 in het hotel-restaurant In den Drost van Twenthe, alias Het Witte Paard. Ook voor die tijd waren er al banden met Twickel. Sini Schoneveld-Bussink. De theetuin van Het […]

Twickelbulletin pagina 29 14 1982

De inscripties van een dichter Hele stille en ook bijna on- vindbare getuigen ter herinne- ring aan een even bekende als merkwaardige bezoeker aan ons gewest staan met een mes ge- grift in een paar bomen van de zalige bossen van Twickel. Dat zijn (tenminste twee keer) de namen van de schrijver Francois Haverschmidt, alias […]

Twickelbulletin pagina 15 1 1988

Delden, 19januari Aan de redactie van Twickel Bulletin. L.S. Graag wil ik even reageren op het redaktie-artikel in het jongste Twickel Bulletin over een verklaring van de naam ” Hoogspel”. De fantasie van de redaktie ging daarbij uit naar de ligging van ’t Hoogspel, zo tegen een doorgaans hoog gelegen es aan. Dit doet me […]

pagina 4 zomer 2014

RONDOM TWICKEL ACTU EEL Nieuwe exploitanten Carelshaven 4 „ Alco van Berkel en zijn vrouw Evelyn gaan aan het roer 2 staan van Carelshaven. Zij zetten het bedrijf voort onder de 1 nieuwe naam "Landgoed Hotel &i Restaurant Carelshaven". 5 Carelshaven sloot eind 2013 na stopzetting van de activiteiten door het echtpaar Van der Sluis-Kluvers […]

pagina 17 zomer 2013

•7 JAARGANG 2 2 ZOMER 2013 m Twickel © Twickel M 11N TWI£. KEL Caroline Kluvers en Chris van der Sluis: "Wij blijven graag onszelf" “Carelshaven en Twickel zijn niet los van elkaar te Caroline: “Wij blijven graag onszelf en willen het karaker van de zaak bewaren. De schilderijen van Herman van der Worp en […]