Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

Van de voorzitter Een van de actuele zaken die de aandacht vragen, betreft de rondweg die Stad Delden scheidt van het landgoed Twickel. Elders in dit blad vindt u een bijdrage van de rent- meester hierover. Voor het bestuur van de VVT is de recon ­ structs van de rondweg het laatste hoofd- stuk in

Paginanummer: 18
 • Spoorlijnen
 • Bestuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_21_2012_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2012

Hooefrequent Spoorvervoer brengt oosten van net land zwaar in de problemen Sommige problemen keren met een zekere regelmaat terug en dwingen ons tot actie. Bij Twickel gaat bet dan vaak om de infrastructuur. Het landgoed Twickel ligt nu eenmaal op de Oost-West as, de kortste verbinding van de Randstad met Berlijn en verder. Ruim tien

Paginanummer: 3
 • Bedreigingen
 • Spoorlijnen
Twickelblad_3_99

Twickelblad 3 (najaar) 1999

De ingang van de Breede Riet. Het natuurterrein is niet opengesteld voor het publiek. Foto: M. Hermanussen. zij het dat binnen de natuurfunctie zich een accentver- schuiving heeft voorgedaan. Hoe nu verder De eerste ervaringen leren ons dat de waterpartijen van de Breede Riette ondiepzijn. Hierdoorontstaaterzeersnel een weelderige plantengroei, waardoor het verlandings- proces te snel

Paginanummer: 18
 • Bedreigingen
 • Spoorlijnen
Twickelblad_2_99

Twickelblad 2 (zomer) 1999

Stichting Twickel en Vereniging Vrienden Twickel kiezen verschillende traces Noordoostelijke Verbinding Betuwelijn door Twickel is een keuze tussen twee kwaden A1 geruime tijd worden in Twente heftige discussies gevoerd over de Noordoostelijke Verbinding Betuwelijn, de Noord- tak van de Betuwegoederenspoorlijn tussen Arnhem/Zeve- naar en Oldenzaal. Door het Duits-Nederlandse verdrag van Wamemunde en later door het

Paginanummer: 17
 • Bedreigingen
 • Spoorlijnen
Twickelblad_1_99

Twickelblad 1 (voorjaar) 1999

Korte berichten Wintergezicht in de buurtschap Woolde bij Buren, 1964. Landschapsarchitect Ruim honderd jaar geleden kwam de bekende land ­ schapsarchitect Edouard Petzold naar Twickel om een groots plan te maken voor de omgeving van het kasteel. In de jaren daama zijn belangrijke delen hiervan gereali- seerd; voorbeelden zijn het gebied tussen de Twickeler- laan

Paginanummer: 16
 • Bedreigingen
 • Spoorlijnen
 • Overpark
Twickelblad_1_98

Twickelblad 1 (voorjaar) 1998

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twiekelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: H. Gierveid J.C. Kort J.R. Limbeek J. Mulder G.J. Welberg Redactieadres: Redactie Twiekelblad Postbus

Paginanummer: 2
 • Bedreigingen
 • Spoorlijnen
Twickelblad_2_96

Twickelblad 2 (zomer) 1996

Meeste trace-varianten over of direct langs landgoed Noord-oostelijke verbinding Betuweroute vormt bedreiging voor Twickel De hoofdtak Betuweroute tussen Rotterdam en Arnhem/ Zevenaar riep heftig maatschappelijk verzet op in gemeenten langs de route in Zuid-Holland, de Betuwe en in de Liemers. Met de nodige aanpassingen stemden kabinet en parlement in met de aanleg nadat op tal

Paginanummer: 3
 • Bedreigingen
 • Spoorlijnen
Twickelblad_1_96

Twickelblad 1 (voorjaar) 1996

Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: R. de Bruijn J. P. Hassink-Leegwater L. Hassink J. Haverkate H. J. Hiddink W. Holsmuller

Paginanummer: 2
 • Bedreigingen
 • Spoorlijnen
Twickelblad_4_94

Twickelblad 4 (winter) 1994

Korte berichten Asielzoekers Een groep asielzoekers uit het opvangcentrum Azelo is sinds afgelopen zomer actief op het landgoed Twickel. In de weides tegenover het kasteel plaatsten zij nieuwe afras- teringen van degelijke eiken palen, een arbeidsintensief werk waar anders geen tijd voor zou zijn. In de herfst is een groep aan de slag gegaan in

Paginanummer: 27
 • Spoorlijnen
 • Oranjerie en oranjebomen
 • Nieuws
Twickelblad_4_93

Twickelblad 4 (winter)1993

Ondanks onduidelijkheid over trace-keuze noordelijke aftakking Betuwelijn vormt een bedreiging voor de Gelderse en Twentse Twickel-bezittingen Als altematief voor het toenemende goederentransport over de weg wil de Nederlandse regering het spoor-wegnet tussen havenstad Rotterdam en Duitsland aanzienlijk gaan verbete- ren. De hoofdas -de zogenoemde Betuwelijn- vormt de ver- binding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Daamaast

Paginanummer: 3
 • Bedreigingen
 • Spoorlijnen
 • Hof te Dieren