pagina 3 voorjaar 2012

Hooefrequent Spoorvervoer brengt oosten van net land zwaar in de problemen Sommige problemen keren met een zekere regelmaat terug en dwingen ons tot actie. Bij Twickel gaat bet dan vaak om de infrastructuur. Het landgoed Twickel ligt nu eenmaal op de Oost-West as, de kortste verbinding van de Randstad met Berlijn en verder. Ruim tien […]

pagina 17 zomer 1999

Stichting Twickel en Vereniging Vrienden Twickel kiezen verschillende traces Noordoostelijke Verbinding Betuwelijn door Twickel is een keuze tussen twee kwaden A1 geruime tijd worden in Twente heftige discussies gevoerd over de Noordoostelijke Verbinding Betuwelijn, de Noord- tak van de Betuwegoederenspoorlijn tussen Arnhem/Zeve- naar en Oldenzaal. Door het Duits-Nederlandse verdrag van Wamemunde en later door het […]

pagina 2 lente 1998

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twiekelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: H. Gierveid J.C. Kort J.R. Limbeek J. Mulder G.J. Welberg Redactieadres: Redactie Twiekelblad Postbus […]

pagina 2 lente 1996

Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: R. de Bruijn J. P. Hassink-Leegwater L. Hassink J. Haverkate H. J. Hiddink W. Holsmuller […]

pagina 3 winter 1993

Ondanks onduidelijkheid over trace-keuze noordelijke aftakking Betuwelijn vormt een bedreiging voor de Gelderse en Twentse Twickel-bezittingen Als altematief voor het toenemende goederentransport over de weg wil de Nederlandse regering het spoor-wegnet tussen havenstad Rotterdam en Duitsland aanzienlijk gaan verbete- ren. De hoofdas -de zogenoemde Betuwelijn- vormt de ver- binding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Daamaast […]