kunnen zijn voor een passende oplossing. Dat deze kwestie erg leeft bij on- ze leden blijkt wel uit de bijdrage over paddestoelen langs deze weg van de hand van H. van den Berg uit Hengelo en de ingezonden brief met ge- dicht hierover van Mevr. Krooshoop uit Delden. Een ander heet hangijzer is de mogelijke aanleg van een golfbaan op Twickelgrond. Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen gaat het bestuur van onze Vereniging niet akkoord met het bekende ontwerpplan van de Twentse Golf Club om een golfterrein van ca. 60 ha in het natuurge- bied random de hoeve de Haar (tussen Deldenerbroek en Azelo) aan te leggen. De Stichting Twickel en de gemeente Ambt Delden staan niet on- welwillend tegenover het plan. De vereniging Vrienden van Twickel, met haar eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijk standpunt, heeft de vol- gende ernstige bezwaren tegen de plannen zoals ze er nu liggen: