hebben gezien. De neerslag van dit alles kunt U in Uw bezit krijgen in de vorm van een boek. In dit nummer vindt U ereen aankondiging van. Dat Twente nog steeds mooie dingen herbergt hebt U op onze laatste vergadering kunnen zien. De film van Dick Klevering was toch wel weer een openbaring. En meteen een aansporing zuinig te zijn op ons gezamenlijk erfdeel. En hoe dat kon zagen en hoorden we in het tweede deel van de avond. Een goede greep van het bestuur om ons kennis te laten nemen van de mogelijkheden, die de Rijksoverheid biedt om landbouwgebieden niet te laten verworden tot alleen maar grasvlakten en malsplantages. Op basis van volkomen vrijwilligheid (dat staat steeds voorop) kan de boer met de Overheid een Beheersovereenkomst aangaan. Hij boert op een wijze, die het landschap in zijn waarde laat, dus niet degra- deert tot alleen maar een productiefactor. De Overheid komt hem in zijn mindere verdiensten tegemoet. In de overeenkomst kunnen de volgende afspraken staan: a. handhaven van de huidige waterstand b. niet scheuren en frezen van grasland c. geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen d. niet rollen en slepen tussen 15 april en 15 juni e. niet maaien en weiden tussen de data van d f. geen drijfmest uitrijden tussen de data van d Ook kan een deel van deze afspraken worden gekozen. Om een ideete geven van de bedragen waar het om gaat noemen we het bedrag dat we vonden in een circulaire van het Ministerie van Landbouw. In 1985 kon een boer, die het hele pakket in zijn Beheersovereenkomst had een bedrag van / 666,70 per ha ontvangen als vergoeding voor de mindere opbrengst van zijn land. Het is natuurlijk riskant om bedragen te noemen, omdat niet overal de omstandigheden gelijk zijn. En niet elke boer kiest hetzelfde pakket in zijn afspraken. Als leek zou je zeggen, dat hier een kans ligt voor de boeren om met een mindere productie evenveel te verdienen. En waar wordt op dit moment in boerenkringen meer over gepraat dan over de superhef- fingen? De productie is te hoog. Boeren worden gestraft als ze teveel melk afleveren. Je zou dus zeggen, ga een Beheersovereenkomst aan, produceer dus minder, maar ontvang evenveel geld. Natuurlijk kan een Beheersovereenkomst alleen worden afgesloten in die gebieden, die door het Ministerie als nog van belang worden aangemerkt. Boeren uit de Noord-Oostpolder hoeven er niet op te rekenen. Daar is geen natuurlijk landschap te beschermen. In bijzonder kwetsbare gebieden kan een reservaatsfunctie worden