De golfbaan Ook in de zomervakantie heeft de Twentse Golfclub het plan tot het aanleg- gen van een 18 holes baan op Twickel ingediend bij de gemeente Ambt- Delden. De gemeente moet zich nu eerst uitspreken en een bestem- mingsplan wijziging voorstellen voordat wij weer aan de beurt zijn. Ondanks alles wat er de afgelopen maanden geschreven en gezegd is, heb ik goede hoop dat er nog een voor alle partijen aanvaardbare oplos- sing uit de bus kan komen. Wij zijn nog in overleg met het Stichtingsbestuur. De afwerking van de vuilstort’t Rikkerink Wij hebben bezwaar aangetekend bij het Samenwerkingsverband Twente tegen het aanpassingsvoorstel ter eindafwerking van het Rikkerink. Wij zijn van mening dat voordat de zware terreinsport paardecross en mennen op de vuilstort worden toegelaten, een onafhankelijk onderzoek moet aantonen dat deze sport geen nadelige gevolgen heeft voor de pri- maire functie van de vuilstort. Deze is het dudrzaam opslaan van vuil waarvan de aard en samenstelling niet volledig bekend is. Het doorzakken van het verontreinigde petcolaat naar het diepere grond- water dat is en blijft de grote zorg. In dit verband zou alleen bosbeplanting in aanmerking komen om het regenwater zoveel mogelijk vast te houden en is een zware terreinsport niet toelaatbaar. De touristische fietsroute Bij de gemeente Ambt-Delden hebben wij bezwaar aangetekend tegen de voorgestelde route op Twickel. Het door de gemeente voorgestelde route ligt in een landschappelijk ge- voelig gebied en wij zijn van mening dat de daar aanwezige natuur- en landschapswaarden te veel zouden worden geschaad door de aanleg van het beoogde fietspad. Wij stellen voor om een andere route te volgen die minder inbreuk pleegt op het landschap. Onze route gaat vanaf de Noordmolen naar de Twicke- lerlaan richting Dikke steen en dan linksaf de Esch op richting de Lage Eschweg. Op de Lage Eschweg naar rechts richting Westerholtsweg en deze vervolgen tot de Schoolstraat, die aansluiting geeft op de oorspron- kelijke route langs de zijtak van het Twente kanaal. Het voordeel van ons alternatief is dat er ca. 2300 m. fietspad op Twickel bij komt waar tot nu toe nog geen fietsmogelijkheden waren. de voorzitter