Twickel actueel De provinciale weg . Sinds het verschijnen van het laatste Twickel bulletin heeft er ogenschijnlijk niet veel plaatsgevonden. De Provincie is nog steeds bezig met de planvorming, ondanks de negatieve brief van de drie Gemeenten Borne, Stad- en Ambt Delden. Verwacht wordt dat de planvorming dit jaar niet meer kan worden afgerond. Toch zullen we alert blijven, omdat wij negatieve gevolgen verwachten voor de verkeersluwe variant door de gewraakte brief van de drie Gemeenten. Teleurstellend is dat een van de drie Gemeenten de brief onbewust heeft ondertekend naar zij zelf zegt. Hopelijk kunnen we in het komende jaar flinke vorderingen maken met het verkeersluw maken van deze overbodige weg, zodat fietsers zich niet meer onveilig voelen en de belevingswaarde van dit unieke deel van Twickel volledig tot zijn recht kan komen. De golfbaan. Met het Stichtingsbestuur hebben wij indringende gesprekken ge- voerd over de plannen voor de aanleg van de 18 holes baan op Twickels gebied. Uitvoerig is stilgestaan bij de interpretatie van het Stichtingsstatuut. Het bestuur van de Vrienden is van mening dat het handelen van zowel de Stichting Twickel als de Vereniging Vrienden van Twickel gebaseerd moet zijn op het Stichtingsstatuut, en dat wij daarop aan- spreekbaar behoren te zijn. Het Statuut beschouwen wij als bindend element op het landgoed Twickel waarop een ieder het recht heeft zich te beroepen, zoals men vroeger beroep kon doen op de Barones . Zakelijk is de stand van zaken nu zo dat recentelijk de Stichting vijftien hectare landbouwgrond aangrenzend aan het voormalige landgoed de Haar heeft aangekocht. Daarmee kan het gedeelte van de golfbaan dat ten zuiden van de Krudersweg was geprojecteerd komen te vervallen. Ook is nu de ruimte geschapen om belangrijke aanwezige natuur- en landschapswaarden te sparen. Door deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel aan ons bezwaren tegemoet gekomen. Wij zien met belangstelling uit naar het nieuwe plan.