Twickelbulletin pagina 29 14 1982

De inscripties van een dichter Hele stille en ook bijna on- vindbare getuigen ter herinne- ring aan een even bekende als merkwaardige bezoeker aan ons gewest staan met een mes ge- grift in een paar bomen van de zalige bossen van Twickel. Dat zijn (tenminste twee keer) de namen van de schrijver Francois Haverschmidt, alias de dichter-dominee Piet Paaltjens. Hoewel omtrent het doel van zijn bezoek niets bekend is staat wel vast, dat zijn naam ook tot drie keer toe voorkomt in een oud gastenboek van het Deldense hotel Carelshaven. De naam van Haver schmidt, die leefde in de vo- rige eeuw, is destijds ontdekt door de in Delden geboren en nu op Ameland wonende vogelwachter Gerrit van Eck. De letters, die in de bomen gekrast zijn, waren aanvanke- lijk erg klein, maar doordat de bomen inmiddels sterk zijn gegroeid zijn de letters als het ware uitgerekt tot een hoogte van wel een cen ­ timeter of vier. Uit de gastenboeken van Carelshaven blijkt trouwens, dat Haverschmidt niet de enige bekende kunstenaar uit zijn tijd was, die hier lo- geerde. Er komen ook namen in voor als die van Maris, Mesdag, Gorter, Israel en Coster, De veronderstelling lijkt gewettigd, dat de archi- tectuur van de Twickelse bossen in de vorige eeuw zo’n grote bekendheid genoot, dat daardoor veel kunste- naars werden aangetrokken. Een bijkomstigheid was ech- ter, dat ze niet alien genoeg geld bij zich hadden om de rekening van het verblijf te kunnen betalen, zodoende .betaalden’ ze niet zelden in natura, bijvoorbeeld met een schilderwerk van eigen hand. De herinneringen daaraan be- vinden zich nog zichtbaar in Carelshaven. De publikatie (in deze krant) van de ontdekking van de namen van Haver ­ schmidt was trouwens nog aanleiding voor een interessante polemiek tussen de in Ommen wonende kleinzoon van de dominee-dichter en diens biograaf Rob Nieuwen- huys uit Amsterdam over de vraag in hoeverre de melan ­ cholic als ziekte beslag had gelegd op het zieleleven van Piet Paaltjens en of hij wel of niet een intieme relatie heeft gehad met z’n verpleeg- ster Jeanette Klein. Francois Haverschmidt heeft niet kunnen vermoeden dat zijn onschuldige activiteit in de Twickelse bossen nog eens zou leiden tot dit soort diepzinnigheden over zijn leven.