Twickelbulletin pagina 18 3 1988

Verslag Twickeldag 24 September 1988 De Twickeldag van 1988 was gewijd aan het bezoek van Nettelhorst bij Lochem, het hof te Dieren – beide bezittingen van Twickel – en aan het kasteel Middachten. leder van ons kent de landerijen van Twickel rondom het kasteel in Delden, die onder het beheer staan van de Stichting Twickel. Er zijn evenwel ook bezittingen elders in Nederland en Duitsland gelegen. Een deel van deze bezittingen was het doel in het morgenprogramma. Bij winderig maar nog droog weer werd er een stop gehouden bij Nettelhorst, ten noorden van Zwiep en het riviertje de Berkel. Het is een landgoed van 111 HA. metdrieboerderijen,een paareikenlanen, een prachtig gerestaureerd bouwhuis en de mine van het oorspron- kelijke kasteel. Van het kasteel zelf is nog maar een schamele rest over, begroeid met grote klimop planten, die er een schilderachtig geheel van maken. Met een beetje fantasie kan men zich voorstellen, dat er een kasteel heeft gestaan, ongeveer zo groot als Kasteel Weldam te Goor met een voorplein bruggen en bouwhuizen. De resten van de grachten zijn ook nog goed te zien. Nettelhorst werd reeds beschreven in 1379 en het is bewoond ge- weest tot ongeveer 1830. Verschillende van de van Heeckerens heb- ben relaties gehad met dit kasteel. Toen het huis niet meer bewoond werd, raakte het in verval in in 1875 werd het grotendeels gesloopt. Het hout dat vrij kwam werd gebruikt