Twickelbulletin pagina 15 1 1988

Delden, 19januari Aan de redactie van Twickel Bulletin. L.S. Graag wil ik even reageren op het redaktie-artikel in het jongste Twickel Bulletin over een verklaring van de naam ” Hoogspel”. De fantasie van de redaktie ging daarbij uit naar de ligging van ’t Hoogspel, zo tegen een doorgaans hoog gelegen es aan. Dit doet me denken aan de naam ”’t Laagspel” die ik me meen ter herin- neren als de naam van cafe ter Braak aan de toenmalige Goorsestraat. Dit cafe van “Gait te Broak” was in de na-oorlogse jaren enige tijd het club- cafe van de v.v. Rood Zwart. In mijn hoedanigheid van penningmeester ontving (en betaalde) ik de reke- ningen en van de rekeningen van cafe ter Braak meen ik mij de naam ”’t Laagspel” te herinneren. Meegaand met de fantasie van de redaktie zou de naam van’t Laagspel eveneens verband kunnen houden met de ligging: onder-aan-de-rand-van-de-es, waar toentertijd pal tegenover het cafe een landweggetje in de richting van de es liep. Misschien hebben beide namen als elkaars tegenhangers in dit verband toch een mogelijke samenhang. Tot zover mijn verhaal, en vriendelijke groeten, B. ten Voorde, Stationsweg 24 Delden P.S. Ik las zojuist een artikel in de krant over plannen voor een eventuele aanleg van een golfterrein op “De Haar”. Hoe staan de Vrienden van Twickel daar tegenover? Hengelo, 2-12-’87 Aan de Vrienden van Twickel Mag ik U erop wijzen, dat het waterschap dure plannen ontwikkelt om de kleine waterlopen aan te pakken. De kosten komen in 1988 al 8% ho- ger dan in 1987. Geen wonder, het waterschap wil langs kleine waterlopen een berm van 3 m. breedte aanleggen om mechanisch te kunnen schoon- maken. Ik denk dat de landbouw wel bezwaren zal maken en dan gaat de berm door de houtwallen waar die eventueel staan. U zult wel begrijpen dat dit een geweldige ingreep in het landschap en een achteruitgang van Flora en Fauna zal zijn. Terwijl er een betere en veel goedkopere oplossing