Een stukje Italiaanse geschiedenis in een speelgoedkast op de zoider van kasteel Twickel Litho door A.P. Langenhuysen 1844 (L.J. v.d. Klooster, Oranje in beeld). Enige tijd geleden werd mij gevraagd het nog overgebleven speel- goed op kasteel Twickel te inventariseren en te beschrijven. Het is altijd weer een reuze spannende gebeurtenis om vele dozen met spelletjes uit een grote kast op zoider te halen en te bekijken wat voor soort spelen er nu weer te voorschijn komen. Behalve allerlei kaart-, dam-, schaak- en trictracspelen bevonden zich ook zeer mooi versierde dozen met minder bekende spellen in de kast, voor het grootste gedeelte daterend uit de periode 1855-1870. Het merendeel moet geweest zijn van Marie (Maria Cornelia, Freule van Heeckeren van Wassenaer, geboren in 1855), Carel George Unico, geb. 1856 en Rodolphe Frederic, geb. 1858. Misschien herinnert u zich nog de aardige foto, in een vorig Twickel Bulletin, waarop de drie kinderen met speelgoed staan afgebeeld. Ook dit speelgoed vond ik terug op de zolderkamer. Misschien dat ik in een volgend artikel wat uitvoeriger in kan gaan op het speelgoed dat ik aantrof in de twee grote kasten op zoider.