Twickelbulletin pagina 14 2 1976

Twickel Raesfelt Obdam TWICKEL ERVEN B.J. HEKKET Wanneer wij de lange lijst van Twickelse erven overzien dan blijkt dat het overgrote deel een naam draagt van ee^ Oostnederlands karakter, wat wil zeggen dat die namen tot een type behoren dat in Oost-nederland veelvuldig voorkomt en hier zijn oorsprong vindt. Ze zijn vooral he kenbaar* aan de uitgang “ing” of “ink”, of aan de voorzet^ sels “te,ten,ter” die aan een naam voorafgaan, zoals te Riele, ten Hopen, ter Braak; ze zijn vaak samengesteld uit woorden als “braak,goor,kate,mors” die specifiek tot ons gewest behoren. Enkele komen echter van buiten, zo ­ als Raesfeld, Obdam en, merkwaardig genoeg, Twickel zelfJ Want deze al eeuwen zo vertrouwde naam is hier gekomen toen in 1347, Herman van Twicclo “dat hus to eysinc, dat ghelegen is in den kerspele to delden in der groten bur- scap bi den dorpe” kocht. Hij zou, volgens Ter Kuile in zijn Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe, het huis Eisinc afgebroken hebben en aan een nieuw gebouwd huis zijn eigen naam gegeven hebben. G.J. ter Kuile Jr, in zijn Oorkondenboek van Overijssel bestrijdt dit echter. De naam Eisinc, die voor het eerst in 1347 vermeld wordt, verdwijnt echter niet geheel: in 1716 wordt Unico Willem van Wassenaer Obdam beleend met “den Hof te Eysing anders Twickel”, en in 1911 vermeldt Ter Kuile nog een erve Eysing op de Deldener Es. Nu is de vraag of de buurschap Twekkelo bij Enschede de oorsprong van de naam Twickel is, maar C.J. Snuif in zijn Verzamelde Bijdragen tot de Geschiedenis van Twenthe ont- kent dit: de familie van Twickelo is van Duitse afkomst. In later eeuwen komen we nog verscheidene Freiherren von Twickel tegen. De eerste keer dat we een lid van de fami ­ lie in Oost-nederland aantreffen is in 1316: Rotgher van Twiclo is getuige bij een schenking van een aantal Twentse erven door de proost van Deventer. In ,1321 horen we van een “knape” Adolf van Twicle, die met enige vrienden ge- welddaden gepleegd heeft in Drente en nu door de Paus met excommunicatie bedreigd wordt.