pagina 9 zomer 2006

9 I A A R G A N G 15 Z O M E R 2 0 0 6 n§n Twickel woon kwetsbaar en er kan dus maar beter niet te veel in geroerd worden. Alleen di ­ rect bij het kasteel en aan het eind van de vijver bij het eiland met de Hermitage is de vijver uitgebreid en weer in zijn oorspron- kelijke vorm teruggebracht. Een belangrijke aanleiding voor de renova- tie was dat in de loop van de tijd veel bo- men door ouderdom en of stormen waren gesneuveld. We hebben nu dan 00k veel bomen herplant. Het gaat hier vooral om parkbomen, bomen van de eerste grootte, van sterk wisselende soort. Daarbij zijn de plantlijsten van Petzold en Zocher geraad- pleegd. Belangrijk is 00k de toevoeging van naaldbomen. Zo zijn er weer een aantal ceders geplant. De onderbegroeiing in de vorm van hees- ters bepaalt in grote mate de ruimtelijkheid van een park. De heestervakken zijn dan 00k met zorg gesitueerd. Daarbij is vooral 00k gekeken naar de relatie met de ge- schulpte beplantingsrand aan de buiten- zijde van het park. De heesterbeplanting bestaat voornamelijk uit wintergroene heesters zoals rododen- dron (in vele kleuren), taxus, hulst en au- cuba. Deze beplanting is met name in de randen aangevuld met kornoeljesoorten, hortensiasoorten, struik kastanjes en aller- lei viburnums. Dit alles om niet alleen in het voorjaar maar 00k in de nazomer en najaar een mooi beeld te krijgen. Ten slotte zijn er in het gras, dat extensief beheerd zal gaan worden, veel bollen toe- gevoegd die zich kunnen verwilderen zoals krokussen, scilla’s en sneeuwroem . Het huidige project omvat 00k andere werkzaamheden in het zuidelijk deel van het “huispark”. Zo is de smid bezig met het vernieuwen van het roestige hekwerk langs de Twickelerlaan. In de nazomer zal de gracht worden uitgebaggerd waarbij te- vens de zandstenen kademuur achter het kasteel gerestaureerd zal worden. Deze dreigt in de gracht te storten omdat de ver- ankering is doorgeroest. De kluizenaarshut en het botenhuis op het eiland wordt op dit moment geheel gere- noveerd en de brug naar het eiland ver- nieuwd. Deze brug is een cadeau aan de heer en mevrouw Castell ter gelegenheid van hun 25- jarig huwelijksfeest. Het is ei- gentijds maar wel een sierlijk ontwerp ge- worden, een nieuw sieraad in dit prachtige park waarvan binnenkort de eerste fase wordt gerealiseerd. Michael van Cessel, landschapsarchitect