pagina 9 zomer 2004

De wijzerplaat van de unieke tafelklok, waarbij een groepje muzikanten beweegt op de muziek van het bellenspeelwerk. De fraaie Italiaanse kast met Boulle techniek ingelegd op de wijzer ­ plaat gesigneerd door Margi uit Palermo. De beschrijvingen geven ook inzicht hoe zeldzaam en/of historisch belangrijk een specifieke klok is en wat de mogelijkheden zijn van een complete of gedeeltelijke res- tauratie. De inventarisatie van de drieenvijftig klokken heeft uit- eindelijk, zowel digitaal als in boekvorm, in juni 2003 gestalte gekregen. In beweging Maar er is meer voor nodig om deze indrukwekkende verzameling klokken veilig door de tijd heen te loodsen. Hoe vreemd het ook klinkt, een belangrijke voorwaarde is dat klokken ook werkelijk (kunnen) lopen. Dit bevordert niet alleen het inzicht in hoe deze precies werken, maar het is ook een directe bijdrage aan het behoud ervan. De bewegende onderdelen vormen onderling, mits in goede conditie gehouden en juist op elkaar afgesteld, een functioned organisme, dat door de werking zichzelf onderhoudt. Ofwel andersom gezegd ‘Rust Roest!’ Dagelijkse verzorging Een andere voorwaarde is het vinden van juist die ene persoon, die de dagelijkse verzorging op zich wil nemen. Uiteindelijk loopt een klok letterlijk op de energie van degene die hem opwindt. Voor deze taak is technische ken- nis geen vereiste, maar een zorgvuldige hand en veel aan- dacht des te meer. Op Twickel is Alexander van den Tweel dit ten voeten uit! A1 tijdens de inventarisatie bleek dat hij van vele exemplaren de eigenaardigheden kende. Door het gedrag van de individuele klokken bij te hou- den op een weekstaat, kunnen wij precies zien welke exemplaren extra aandacht nodig hebben. Samen met het verslag van onze werkzaamheden blijft het document van elke klok compleet en biedt het een uitgangspunt voor hen die in de toekomst met de collectie te maken krijgen. Het plan stelt een inhaalslag voor door maandelijks die uurwerken onder handen te nemen die, na een kleine onderhoudsbeurt ter plaatse, weer mogen lopen. Later zal blijken welke frequentie nodig is om de in gang gezette klokken veilig lopende te houden. Melgert Spaander