pagina 9 winter 2010

9 JAARGANG 19 WINTER 2010 HSn Twickel “Met minder geld komen de mooiste dingen naar boven” Tijdens een discussie in het tv-programma “Buitenhof" over de bezuinigingen op natuurbeleid stelde ex-Tweede Kamerlid Annie Schreijer-Pierik (CDA) Twickel ah voorbeeld, hoe de natuur versterkt kan worden. “Het gaat in Twickel fantastisch met gebiedsgericht beleid." Schreijer, die met haar man en zoon in Hengevelde een gemengd bedrijf runt, licht haar uitspraak toe. "De versterking van de Ecologische Hoofd ­ structuur is in 1990 op basis van vrijwillig- heid met de boeren en grondbezitters af- gesproken. Uit een evaiuatie blijkt dat het anders kan en moet. De realiteit is 00k dat we te maken hebben met een groot financieel tekort. Daarom zeg ik dat we terugmoeten naar het gebiedsgericht beleid. We moeten met betrokkenen om tafel om te behouden wat mooi is maar daarbij de levensvatbaarheid van de boerenbedrijven niet vergeten. Die zijn van groot belang voor de leefbaarheid van dorpen en kernen.” “Het gaat erom dat we op een andere manier naar natuurbeheer op het platte- land kijken. Al in 2006 hebben we in de Tweede Kamer gekeken naar mogelijk- heden om boeren erbij te betrekken. Dat heeft geresulteerd in het project Boeren voor de Natuur en Twickel is een van de drie plekken in Nederland waardit project loopt. De deelnemende agrarische bedrij- ven richten zich 00k op het beschermen van natuur en landschap en krijgen daar een vergoeding voor. Want je moet de eco- nomische kant niet vergeten. Er moet wel brood op de plank komen. Op deze manier kunnen boeren verder in een prachtig land- goed als Twickel, waar veel burgers van genieten. Ik heb mijn opvolger in de Tweede Kamer geadviseerd om het project Boeren voor Natuur verder uit te werken.” "Er wordt nu vaak gesteld dat als het gaat om natuurbehoud boeren het niet goed doen en natuurorganisaties wel. Maar als ik rondkijk, zie ik volop natuur. Vanuit mijn keuken zie ik hazen, konijnen, fazanten en ijsvogels. Ik zit er middenin. De bio- diversiteit zit nietalleen in natuurgebieden en bossen. Tussen al die gebieden liggen 00k mooie akkers van boeren.” “Dat er op de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur wordt bezuinigd en Robuuste Verbindingszones worden geschrapt, betekent niet dat er op die plek- Annie Schreijer: "Reeen kijken hens niet op een bordje waar ze wel of niet mogen lopen.” ken geen natuur kan zijn. Je moet creatief zijn en kijken wat efficient is. Met minder geld komen soms de mooiste dingen naar boven. Bij de aanleg van de EHS is waarde- volle boerencultuurgrond opgeofferd voor natuur. Terwijl bijvoorbeeld met een bocht het doel 00k bereikt kan worden. Onze boerderij ligt niet in een Ecologische Hoofdstructuur maar reeen lopen wel over ons land van het ene naar het andere EHS- gebied. Die kijken heus niet op een bordje waar ze wel of niet mogen lopen.” “Ik ben altijd door natuurorganisaties bestempeld als het CDA-lid dat niets voor natuur deed. Maar ik ben twaalf jaar woordvoerder natuurbeleid geweest en er is al die tijd geen cent op gekort. Als je opkomt voor het platteland, kom je niet alleen op voor boeren maar 00k voor particulier grondbezit. Zelf heb ik als gemeenteraadslid in Ambt Delden de aan ­ leg van de golfbaan in Twickel gesteund, terwijl boeren dat niet zagen zitten. Twickel is nu een van de prachtigste gebieden van Nederland, een kroonjuweel. Als wij geen particulier grondbezit in Nederland hadden gehad, en dus bijvoorbeeld geen land- goederen als Twickel en Weldam, was de natuur niet zo mooi geweest. Alleen vind ik wel dat Twickel niet alleen het kasteel is. Twickel is mooi door de prachtige boerde- rijen en het landschap er omheen. Die dra- gers moet je daarbij betrekken. Ik krijg vaak kritische opmerkingen van pachtboeren uit Twickel die vinden dat er meer naar hun belang moet worden gekeken. Een tafel heeft niet voor niets vaak vier hoeken. Boeren horen er aan te zitten en volop mee te doen. Als iemand geen duidelijke plek heeft, wordt hij niet volledig geaccepteerd. Zo voelen veel boeren zich. En als je boeren niet waardeert, kom je mij tegen.”