pagina 9 winter 2008

VttDIEPIKJCr I t £E.GrANC 6KCKD 1 :2do Nieuwe schuurwoning Erve Heege Sanders ‘In een herkenbare schuurvorm is een compacte en ingetogen woning ontworpen. Aan de noordzijde heeft het een gesloten karakter, terwijl aan de zuidzijde de schuurwoning zich opent naar het erf. Wonen en eten zijn op de begane grand flexibel in de plattegrond opgenomen. Slapen op de begane grond is eveneens een (levensloopbestendige) mogelijkheid. De materialisering is donker van kleur (dakpannen en houten gevelafwerking) en voegt zich zo in de rangorde op het erf. Deze woning heeft een kern waarin zich alle water- en installatietechnische functies bevinden, beneden trap, keukenblok, openhaard, cv en leidingschacht, boven trap , toilet, douche en wastafels. Parkeren vindt plaats op het achtererf, indien nodig kan een eenvoudige overkapping/garage passend in het ensemble geplaatst wor- den. Ontwerp en tekst van het winnende architectenbureau Schipperdouwesarchitectuur. landschapsarchitecte Greet Bierema (zie 00k pag.6 en 7) en architect Johans Kreek. Het winnende bureau zou de opdracht voor het verdere architectenwerk krijgen… Johans Kreek, restauratiearchitect, heeft veel affiniteit met het verbouwen van boerde- rijen. Voor de Stichting Twickel heeft hij in het verleden veel gedaan. Goede herinnerin- gen bewaart hij aan het vernieuwen van het koperen dak van het kasteel, waarbij hij toen nauw samenwerkte met Johan Holterman. Ook was hij betrokken bij het vernieuwen van de ophaalbrug en meest recent nog de restauratie van de Noordmolen en het Mole- naarsverblijf. Juryrapport Volgens Johans Kreek bestaat de goede oplossing niet, omdat het altijd passen en meten zal blijven. Het gaat hierbij tenslotte niet om een nieuwbouwkavel. “We hebben vooraf de mededingende bureaus een rap ­ port gestuurd, waarin wij ons toetsings- kader hadden uiteengezet. Je kan nu een- maal vooraf niet precies aangeven hoe je denkt dat het moet worden. Anders blijft er voor eigen creativiteit weinig over. Over de inzending van SchippersDouwes zegt hij: “Zowel de woningplattegrond als de vorm- geving overtuigt. Aan het silhouet van het erf wordt een krachtig maar passend volume toegevoegd.” Albert Schimmelpenninck en Joan Vermeulen De laatste pachter B. Doeschot vlak voor zijn vertrek.