pagina 9 winter 1992

Boekaankondiging De Dorpskerk van Wassenaar Op zaterdag 28 november jl. werd in de Dorpskerk in Wassenaar een nieuwe uitgave over de geschiedenis van de kerk ten doop gehouden. De geschiedenis van de oorspronkelijk aan de H. Willibrordus gewijde middeleeuwse kerk werd voor het eerst samenvattend beschreven in 1937 door de toenmalige predikant H.J. Honders. Sedertdien zijn uit tal van bronnen nieuwe en aanvul- lende gegevens geput. Zo is ook uitgebreid onderzoek gepleegd in het Huisarchief Twickel berustende ge- deelte van het Wassenaarse kerkarchief. De opbrengst van het boekje is bestemd voor de ver- dere realisatie van de doelstellingen behoud en restauratie van het Wassenaars cultured erfgoed, de Dorpskerk. Goudeau, Joh.P.M., E.M.Ch.M. Janson en R. van Lit, Uit de geschiedenis van de Dorpskerk te Wassenaar, uitgegeven door de Stichting Dorpskerk te Wassenaar, 1992, 132 pp., prijs / 25,00, te bestellen via C.R. von Lindern, secretaris van de Stichting Dorpskerk Wassenaar, Schouwweg 93, 2243 BN Wassenaar, tel. 01751-73940.