Pagina 9 voorjaar 2018

de beloofde inspraak niets terecht komt. “Er zou overleg mogelijk zijn over bijvoorbeeld de hoogte van de molens, maar de deur wordt dichtgegooid als blijkt dat je tegen bent.”
De hoogte en de locatie van de windmolens staan nagenoeg vast, zo geven de Kristens aan. Verschuiven kan niet zomaar omdat niet elke locatie is geschikt is en de hoogte is een gevolg van het overheidsbeleid om grotere, ef ciëntere windmolens te bouwen, in plaats van (meer) kleinere. Maar over bijvoorbeeld het participatiemodel en de vereiste onderzoeken is nog wel degelijk inspraak mogelijk. Zij kondigen aan door te gaan op de ingeslagen weg en hopen ‘de onduidelijkheid’ weg te kunnen nemen. “Windmolens worden nu neergezet als moordwapens maar dat zijn
ze niet.”
Monique Baghus benadrukt dat ze op zich niets tegen windmolens heeft, maar wel tegen de hoogte van deze molens en de locatie. Ze hoopt dat de Stichting Twickel en het bestuur van de Vrienden van Twickel ageren tegen
de plannen. De molens zijn weliswaar net niet op grond van Twickel gepland maar beïnvloeden volgens Baghus wel de leefbaarheid en economische welvarendheid van het landgoed. “Boerderijen en woningen worden minder waard en het landgoed
wordt voor toeristen minder aantrekkelijk. Vanaf het kasteel en wandelend over de Umfassungsweg ga je straks de wieken zien. Ik snap dat Twickel duurzaamheid hoog
in het vaandel heeft maar ze staan ook voor behoud van de natuur en het cultuurhistorisch erfgoed.”
van DE
Duurzame energie opwekken? Ja, maar waar?
Visualisatie vanaf de Burenweg, ten noorden van de A1.
De molens staan op 700 en 1100 meter afstand. (Bron Raedthuys)
auteur
Egbert Jaap Mooiweer
rent meester
De transitie naar de productie van duurzame energie heeft
een enorme impact op jngevoelige cultuurlandschappen
zoals in Twente. Het plan van een aansprekend agrarisch
echtpaar om nabij Twickel twee windturbines te plaatsen
langs de A1/A35, houdt de gemoederen bezig: ‘Knooppunt- wind-vóór-en-wind-tégen–Buren’. 9
Persoonlijk juich ik de ambitie om tempo te maken toe. Maar tegelijkertijd vind ik dat de ruimtelijke inpassing beter kan.
Net als de verdeling en aanwending van baten. Nu wordt vaak gekozen voor incidentele en relatief kleinschalige oplossingen. Projectgebonden, op eigen grond of op plaatsen met ‘minder kwaliteit’ zoals een snelwegpanorama. Ik opteer voor grootschalige projecten zoals Noorderwold Eemvallei, met 58 windturbines en 1,2 miljard aan investeringen. Regio Twente wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we als Twentse gemeenten 9900 Petajoule jaarverbruik aan gas en elektriciteit moeten besparen of duurzaam opwekken. Wat betreft duurzame productie is de ruimtelijke opgave voor Twente daarmee enorm. Waar plaatsen we 300 windturbines of 3.500 hectare zonneveld? Projectontwikkelaars die ons regelmatig benaderen weten het wel.
Energieneutraal kun je op een aantal manieren worden. Door maximaal inzetten op circulair materiaalgebruik, verbeteren van installaties, energiebesparing door isolatie, benutten van daken voor zon, groenafval verwerken tot gas, etc. Of als regio aanhaken bij de ontwikkeling van een warmtenet langs snelwegen in het kader van het zogenaamde PetaPlan.
Een beter milieu begint bij jezelf. Energiescans op Twickel leren dat een kwart van ons verbruik afkomstig is van huishoudens, tweederde van agrarische bedrijven en de rest van bijzondere objecten. Met 13,5 ha zonnepark of 1 à 1,5 windturbine is het landgoed met haar bewoners en bedrijven CO2-neutraal. Op ligboxstallen en schuren met golfplaten kan 5 hectare zonnepanelen geplaatst worden. Ondertussen zie ik de houtchipbunker als brandstof voor de cv van het kasteel en de rentmeesterij gevuld worden, worden er dit jaar elektrische laadpalen geplaatst, staan op mijn kamer prototypes van zonneceldakpannen en tekenen we een opstalrecht voor zonnepanelen op een ligboxstal.
De richting is duidelijk. Maar de ruimtelijke invulling is een dilemma dat nader onderzoek, overleg en regie behoeft. Ondernemers pakken kansen waar de overheid deze laat liggen of iets meer tijd nodig heeft. Met het Twentse ros
in het achterhoofd denk ik voorlopig over de 200m hoge windturbines op de gepresenteerde plek: ‘hold your horses’.

Visualisatie vanaf de Umfassungsweg bij erve Bokdam. (Bron: Raedthuys)
Z