pagina 9 voorjaar 2011

Krudopbrug blikvanger in Umfassungsweg Ruim honderd jaar na het begin van de aanleg is de Umfassungsweg bijna voltooid. Het 9 kilometer lange pad voert wandelaars door verschillende landschappen rond het kasteel. De “Krudopbrug”, die half februari in het bijzijn van genodigden geopend werd, is een onmisbare en opvallende schakel. Door het leggen van de laatste planken is de brug over de Twickelervaart officieel op- geleverd. De robuuste houten brug is ont- worpen door landschapsarchitect Michael van Gessel, die 00k heeft getekend voor de voltooiing van de Umfassungsweg. De 6 tot 12 meter lange brugpijlers zijn gemaakt van tropisch hardhout, het eiken- hout van het brugdek en – leuningen is af- komstig uit de bossen van Twickel. Naamgever Edzard Krudop, oud-voorzitter van Stichting Twickel, mocht de eerste plank leggen, waarna de vertegenwoordi- gers van de partijen uit het Pact van Twickel zijn voorbeeld volgden. Dat de Umfassungsweg in omvang slechts het kleinste project van het Pact is, maakt het project niet minder belangrijk. “We zijn trots en blij dat we iets kunnen laten zien”, zei voorzitter Maurits Van den Wall Bake van de Stichting Twickel. Gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel gaf aan dat de Umfassungsweg goed bijdraagt aan de landschappelijke en recreatieve doelen van het Pact. “Bewaren is 00k ont- wikkelen. De route wordt niet alleen her- steld maar 00k afgemaakt.” Dat gebeurt dan 120 jaar na aanvang van de werkzaam- heden, destijds volgens een ontwerp van de Duitse landschapsarchitect Eduard Petzold. “De Betuwelijn is er niets bij”, zei Piet Jansen met een knipoog, verwijzend naar de lange wordingsgeschiedenis. Jansen, die niet terugkeert als provinciaal politicus, De Krudopbrug over de Twickelervaart. gaf aan blij te zijn met de bijdrage die Twickel levert aan provinciale doelen op het gebied van cultuurhistorie, water, land- bouw en recreatie. Hij riep de omliggende gemeenten op om behoedzaam om te gaan met het landgoed Twickel. "Je kunt de kip met gouden eieren maar 66n keer slachten, maar als je er goed voor zorgt, blijft ze gouden eieren leggen.” Overigens is de 9 kilometer lange wandel- route nog niet volledig voltooid. Direct na de Krudopbrug moet nog een vlonderpad door het Koematenveld worden aangelegd en 00k aan de achterzijde van het Huispark moeten nog enige werkzaamheden verricht worden. Op 24 april, tweede paasdag, zal de complete Umfassungsweg voor het eerst open worden gesteld voor het publiek. Er zijn drie startpunten: bij de Landgoed- winkel, bij hotel de Zwaan en tegenover de watertoren. De route is via Twickel-palen bewegwijzerd en is bedoeld om tegen de wijzers van de klokte worden bewandeld. Delen van het pad zijn alleen toegankelijk voor voetgangers zonder honden. Martin Steenbeeke Wateroverlast Fraterwaard Wie niet sterk is moet slim zijn, zullen de melkveehouders in de Fraterwaard ten tijde van het hoog water in januari hebben ge- dacbt. Toen de tankwagen van RMO (Rijdende Melkontvangst) bun bedrijven niet meer kon bereiken, werd er een loonbedrijf ingeschakeld. Met een speciale melkwagen acbter de trekker lukte dit wel. De RMO-chauffeur reed mee op de trekker voor de administratieve ajhandeling. Op de foto van weekblad Boerderij is de melkwagen te zien na een bezoek aan erve Weiwachters- plaats van pachter Herman Lucassen.