pagina 9 lente 1999

Ansichtkaart van de Bomsestraat, circa 1909. Defotograafheefteenfoto De Bornsestraat gefotografeerd vanaf hetzelfde standpunt. Foto: J. genomen in de richting van Borne. Op de achtergrond is nog net de brug Meijerink, 1998. over de Twickelervaart te zien. Oud fotomateriaal in de computer Bij het bekijken van oude foto’s zien we vaak dat de kwaliteit erg is terug gelopen. De beelden zijn vergeeld, contrast-arm en er is informatie verloren gegaan. Om deze gegevens voor de toekomst te behouden, hebben het Streekarchief Delden en het Huisarchief Twickel besloten het oude fotomateriaal digitaal op te slaan. Daarvoor scannen we de foto’s in het computergeheu- gen en brengen ze vervolgens over op CD-ROM. Moch- ten deze op den duur verouderen, dan kunnen ze zonder verlies van informatie worden gekopieerd. Dankzij de welwillende medewerking van enkele Deldense verzamelaars van oud beeldmateriaal (voor- namelijk ansichtkaarten) hebben we al honderden foto’s kunnen overbrengen. Bij het bewerken van dit materiaal komen we regel- matig beelden tegen van het Twickelse landschap in vroeger dagen. Het is daarom wellicht aardig in dit periodiek af en toe een foto af te drukken tezamen met een afbeelding van de huidige situatie. De veranderingen die we daarbij opmerken zijn vaak opvallend. Rustige zandwegen zijn veranderd in asfalt- stroken. Rustieke houten bruggetjes zijn vervangen door kille betonconstructies met stalen leuningen. De eenzame wandelaar op de zandweg van omstreeks 1900 weet thans nauwelijks het vege lijf te redden wegens het langs razend verkeer. Kortom, veel van de romantiek en de rust is verdwenen. Als we bijvoorbeeld de foto’s van de Bomsestraat of van Almelose brug in Azelo vergelij- ken, begrijpen we beter waarom een vogelsoort als de Nachtzwaluw bij Delden is verdwenen. In de aardige artikelen van Jan Bengevoord en Jan Hakstegen (Twickelblad 98/4) wordt goed aangegeven welke aanslagen er de laatste honderd jaren op het land- goed Twickel zijn gepleegd. Ook wordt globaal vermeld wat ons de komende tijd nog te wachten staat en dat we met alle mogelijke middelen moeten trachten verdere aantasting tegen te gaan. Echter, wanneer we de hoofdoorzaak van de proble- men, de overbevolking van ons land, niet weten aan te pakken, blijven we slechts bezig met het bestrijden van de kwalijke gevolgen. In 1900 telde Nederland nog vijf miljoen inwoners. Dit aantal is thans verdrievoudigd en dat gaat de draagkracht van het kleine grondoppervlak verteboven. Omdat er nog steeds een taboe schijnt te rusten op het bespreken, laat staan het aanpakken van de overbevol- kingsproblematiek, ben ik wat de toekomst voor natuur en landschap betreft dus vrij pessimistisch gestemd. Voor mij een reden om nu zoveel mogelijk beeldmateri ­ aal vast te leggen voor wie na ons komen. Graag zou ik dan ook een oproep willen doen: Wie heeft er nog oude foto’s van voor 1950 van Stad- en/of Ambt-Delden en zou deze enkele weken aan ons willen uitlenen? Wij kunnen ze dan in het computerbestand inbrengen, waama U ze ongeschonden terug ontvangt. Daarvoor zijn we telefonisch bereikbaar op telefoon- nummer 0548 – 543188 Jan Meijerink