pagina 9 herfst 2005

De bruggen en bouwwerken worden opgeknapt of vernieuwd. De brug naar het eiland is nu niet meer dan een vlonder en zal vervangen worden door een nieuwe, smalle en romantische brug. Het vervallen botenhuis en de hermitage op het eiland worden volledig vernieuwd. Het stelsel van paden herkrijgt zijn sierlijke, Zocheriaanse, belijning en wordt op een aantal punten aangepast. De bestaande monumentale bomen blijven gehandhaafd. Een aantal recent aangeplante bomen wordt verplant om een zichtas vanuit de woonvleugel te herstellen en om contrast te krijgen tussen de open plekken en de meer gesloten delen. Daarnaast worden ook nieuwe bomen aangeplant. De bestaande heesterbeplanting wordt gehergroepeerd en de losse elementen worden opgenomen in grotere plantvakken.