pagina 9 herfst 2004

Voorbereiding Moestuindag in voile gang Herstel oorspronkelijke functie moestuin Door de vrijwilligers wordt gewerkt aan de voorbereiding van de jaarlijkse moestuindag op zondag 19 September. Het belooft weer een prachtige dag te worden met tuinactiviteiten voor jong en oud. E en aantal tuinexperts zal demonstraties verzorgen. Ook de landgoedwinkel zal dit jaar vertegen- woordigd zijn. Pachters die producten leveren aan de winkel zullen zich tijdens deze dag presenteren. De redactie sprak al vast met een van de moestuinvrij willigers en tuinbaas Hans Hondebrink. Vrijwilligers “Nog even dit bakje volplukken en dan kom ik eraan”, roept vrijwilliger Hilda Luning van achter een net. Ik tref haar in de moestuin bij het bessen plukken. De bessen staan tegen de muur en zijn met een net afgeschermd tegen de vogels. Hilda Luning is al negen jaar betrokken bij de moestuin. De zes vrijwilligers hebben alien groene vingers en vinden tuinieren een prachthobby. Elke woens- dag- en vrijdagmiddag zijn ze in de moestuin aan het werk. De hoveniers van Twickel begeleiden de werkzaamheden. Terwijl we naar de schaftkeet lopen vertelt Hilda enthousiast over haar vrijwilligerswerkzaamheden: “We beginnen hier al in februari met het voorzaaien van eenjarige bloemen die later in de kasteeltuin worden uitgeplant. Verder stekken we van moederplanten. In de moestuin wordt de winterrogge afgemaaid en het land omgespit. De gewassen groeien in vierkante percelen die we verdeeld hebben in vier vakken. Daar passen we volgens een strikt schema wisselteelt toe. Na de restau- ratie van de muren kon er weer nieuw regelwerk op aangebracht worden. Nu groeit langs de muren weer leifruit: peren, appels en morellen. Een stel handige heren binnen onze vrijwilligersclub heeft een kooi met netten voor onze fruittuin met aal- en kruisbessen gelast. Zij hebben ook die loofgang gemaakt om de rozen langs te leiden. Voor allerlei reparaties kunnen we een beroep op ze doen. Ze zijn hier wel precies op hun gereedschap; na gebruik moet dat weer in het vet. Dat is natuurlijk wel het behoud”, vertelt de enthousiaste tuinvrijwilliger. De moestuin dankt zijn bestaan aan de inzet van vele vrijwilligers. Enkele groenten worden opgekweekt onder bleekpotten. De bonenstokken zijn opgezet in een pyramidevorm.