pagina 9 herfst 2002

Vereniging Vrienden van Twickel 1993 -2002 Een sterke vereniging Wouter van den Bosch en zijn vrouw vestigden zich in 1992 in Twente na een iange werkzame periode in Rotterdam. In 1994 werd Van den Bosch uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel. Dit leek hem een goede gelegenheid nader kennis te maken met de regio en zijn bevolking. A Is inbreng bood ik zijn kennis van veldbiologie, een brede ervaring in verenigingsbesturen, opge- daan in de KNNV, en de nodige ervaring op managementgebied, opgedaan in de industrie. Daarmee hoopte ik mijn gebrek aan kennis van zaken rond Twickel te compenseren, in de verwachting daar wel in te groeien. Helaas was daar weinig tijd voor: er ontstond een emstige vacature in het bestuur toen Enno Hoekstra, de voortreffe- lijke en ervaren secretaris, zich genoodzaakt zag plotse- ling af te treden wegens gezondheidsproblemen. Ik nam de functie van hem over. B ij mijn aantreden had de Vereniging al een bevre- digende relatie met het bestuur van de Stichting Twickel opgebouwd. De gezamenlijke uitgave van het Twickelblad was al gerealiseerd en de eerder wat stroeve verhoudingen waren verbeterd. Toch bleek mijn eerste probleem het Twickelblad. Er waren veel problemen met verkeerde adresseringen en nog meer met het helemaal niet ontvangen van het blad, met name bij de nieuwe leden. Vanuit het secretariaat van Twickel werd ons gevraagd niet alleen dit punt op te lossen, maar ook de gehele administratie ervan op ons te nemen. Dit leek ons zeer redelijk, met name omdat het grootste deel van de oplage onze leden betrof. We hebben de administratie en registratie geheel omgewerkt en voor zover toen mogelijk geautomatiseerd. Het succes daarvan heeft zeker bijgedragen tot een betere onderlinge waardering en begrip voorelkaars problemen. Voorlichting over bosonderhoud In het begin van de jaren negentig is door de Stichting Twickel een omvangrijk programma tot uitvoering gekomen met betrekking tot het inhalen van achterstallig onderhoud van het bosbestand. Dit leidde tot veel onrust bij de bevolking als gevolg van de overigens noodzake- lijke kap van vele, vaak nog gezonde bomen. Ik heb mij Twickels nieuwe bosopzichter Gert Jan Roelofs weegt ieders belangen „Een natuurlijk bos ziet er niet netjes uit” door Rob Wrssink AMBT DELDEN – Duizenden bomen gingen deze winter tegen de vlakte op het landgoed Twickel. Verontruste natuurliefhebbers liepen de deur plat bij de rentmeesterij en eisten opheldering. „Het bos wordt gedund, dat is gezond”, luidde steevast het antwoord. De nieuwe bosopzichter Gert Jan Roelofs doet niet dramatisch over de honderden gevelde eiken en grove dennen, die op dit moment langs de bospaden liggen opgestapeld. De 32-jarige Staddeldenaar vertegenwoordigt een nieuwe generatie bos- bouwers, die er niet voor schroomt drastisch de bijl te hanteren als de natuur daarbij is gebaat. Als bosopzichter van Twickel de bosbouwschool in Velp. Vijf dient Gert Jan de belangen van jaar geleden kon hij op Twickel verschillende groepenngen zo aan de slag als voorman van de goed mogelijk te behartigen: de bosploeg. Hij liep tweeeneenhalf natuurliefhebbers, de stichting jaar mee met bosbaas Te Veldhuis, Twickel, de pachters en de recre- die vorige maand met pensioen antpn Fr riin voortHnrpnd wan- pinp. Gert Jan nam ziin taalr over