pagina 9 herfst 1996

rusten, van de natuur en de omgeving te genieten. De eerste twee dagen wordt op een perceel achter de watermolen, de Noordmolen, gewerkt. De landgoedkam- pers fietsen naar de werkplek om daar alle grote en kleine prunus-opslag uit de bossen te verwijderen. Iedereen werkt enthousiast mee. Kinderen tot 16 jaar mogen ook mee- doen, maar zij krijgen geen scherp gereedschap. Met spa ­ des, beugelzagen en handbijlen worden de prunussen ger- ooid, uitgespit, omgehakt en gezaagd. Er ontstaan weer mooie doorkijkjes. Zo kan je weer zien dat bosjes de vel- den omzomen of als eilandjes in de groene weiden liggen. De volgende dagen worden er groepjes samengesteld om verschillende werkzaamheden te verrichten. Moestuin en bos In de ommuurde moestuin van het landgoed liggen vijf klussen. Een tijdelijke schuur, die door het LGK in 1993 was gebouwd, moest afgebroken. Er moest een afschei- ding tussen de hoofdpaden en de borders gemaakt worden met oude siersteentjes, een bloempottenhok gebouwd en de oude stookkelder moest leeg geschept worden. Hetbou- wen van een kippenren met nachtverblijf staat ook op het wensenlijstje van tuinbaas Hans Hondenbrink. In het bos gaat ook een groep aan het werk. Hier worden gewaterde fijnsparren met schilijzers en spades van de bast ontdaan. Ruim 250 stammen, die in de toekomst als dak- sporen zullen dienen, liggen klaar. Voor deze sporen moet er ook een afdakje komen, zodat ze droog opgeslagen kun- nen worden. Het resultaat De laatste vrijdagochtend wordt er met het hele kamp een rondgang gemaakt langs alle werkzaamheden om met elkaar naar het resultaat te kijken. In de moestuin is in veer- tien dagen tijd een voile container troep, blubber en rom- mel uit de kelder geschept. Het pottenhok en de border- randjes zijn klaar en de oude schuur is verdwenen. De kippenren blijft liggen tot volgend jaar. In het bos zijn alle sporen geschild. Een deel is al over- gebracht naar de opslagplaats bij de Twickeler zagerij, waar het sporenafdakje gepland was. Dit bouwwerkje blijkt ietwat uit de hand gelopen. Er staat een uit de kluiten gewassen schuur van ongeveer 3,5 meter hoog, 12 meter lang en 6 meter breed. Met gepaste trots onthullen de men- toren een gedenkbord met daarop de tekst ‘LGK 1996’, in het bijzijn van rentmeester Schimmelpenninck. Omdat alle (ruim 1600) dakpannen erop liggen verstrekt Twickel naar goed gebruik pannebier. Tijdens al deze werkzaamheden heeft het LGK een geweldige ondersteuning en begeleiding gehad van de Twickel-medewerkers. Geen moeite was hen te veel. Ze repareerden gereedschap, reden hout voor ons kampvuur aan, brachten in het bos schilblokken om prettiger te kun- nen werken, kortom: ze stonden altijd voor ons klaar. Vakantie Voor de deelnemers was dit vakantie. Je lekkeruitleven in het bos of iets totaal anders doen dan je gewend bent. Het Houten hekwerk en dam in Dieren aangepakt In de periode van 27 juli tot 10 augustus is op het Hof te Dieren het vijfde A.N.W.B ,-landgoedkamp actief geweest. tijdens dit kamp zijn als hoofdklussen het houten hekwerk en de dam in de buitengracht aangepakt. Ook werkten de deelnemers aan de bouw van een nieuw ooievaarsnest. Naast de in 1995 gemaakte broedhopen voor ringslangen zijn enkele nieuwe hopen opgeworpen. Vanaf het plein waarop vroeger het landhuis heeft gestaan liep een ganzevoet van lanen de Veluwe op. De boom- inplant van een van deze lanen is nog duidelijk zichtbaar. Deze zogenaamde zichtas is weer vrijgemaakt. Van de casca ­ de en burg in de vijvers werd de ongewenste begroeiing verwijderd. Ook het koetshuis werd hiervan bevrijd. In een van de zichtassen vanaf het voormalige landhuis ligt vanaf 1970 een top van een omgewaaide treurwilg. Deze is in de tussenliggende periode zo mooi uitgegroeid dat het lijkt of deze er altijd al heeft gestaan. Het kostte dan ook wel wat gepraat en overtuigenskracht alvorens er toestemming werd gegeven voor het verwijderen van deze boom. Met tra- nen in de ogen is de wilg ontmanteld. Bij het verleggen (1963) van de Arnhemsestraatweg is een 450 meter lang houten hekwerk geplaatst ter afscher- ming van het park. In het verleden zijn hieraan al de nodige reparaties uitgevoerd. De buitenste schil van de palen is ver- rot. Hierdoor komt er beweging in de palen en is het hek er steeds wankeler bij komen te staan. Met behulp van schoren zijn de palen weer gestabiliseerd. Er is een aanvang gemaakt met het teren. Voorbijgangers hadden veel belangstelling voor de reparatie- en schildersploeg. Deze opereerden vanaf het druk- ke fietspad. Zeker de op het fietspad opgestelde workmate zorgde voor niet alledaagse beelden. Het hek heeft zelfs de kabelkrant gehaald. Ook werd gewerkt aan een dam langs de buitengracht. De buitengracht loopt om het park heen en mondt uit in de IJssel. Een stenen dam zorgt ervoor dat het water wordt opgestuwd en onder de stenen brug in de parkvij vers kan stromen. Deze dam functioned! nog steeds, maar is erg slecht. De ezelsrug (punt op de muur) ligt grotendeels los en is door begroeiing aangetast. Deze begroeiing is eraf gehaald en de gehele ezelsrug is verwijderd. De stenen kunnen naar alle waarschijnlijkheid worden hergebruikt bij de restauratie van de dam. Een els en een grote dode iep die bij de muur ston ­ den, zijn omgezaagd. Het hout van de iep werd meteen verwerkt tot brandhout voor het kamp. Ron Blom (beheerder van het landgoed Hof te Dieren)