pagina 9 herfst 1995

Erve Meijer. Het snoei- en moestuingedeelte voor het erfwerd door middel van een heg afgescheiden. Foto: Hans Gierveld. Gebruik De standaardindeling van een boerderij, met een „voor” en „achter”, is ook in de erfbeplanting te herkennen. „Voor” is het fijnere werk en het siergedeelte te vinden. Een moestuin en siertuin omgeven door een haag om het vee te keren. Een boomgaardje, soms geschikt om kalve- ren in te laten weiden, staat op de grens van beide gedeel- tes. „Achter” diende vaak voor de produktie van hout, beschutting en geriefhout. „Achter” kwamen alleen streekeigen soorten voor; in de siertuin kunnen de aparte planten een plek vinden. Ter illustratie zijn een aantal afbeeldingen opgenomen van een typisch erf in Twente, Zuid Holland en het rivierengebied. Er is de Stichting Twickel veel aan gelegen om de erven die op haar bezittingen liggen, te laten harmonieren in het landschap. Dit doet zij door te letten op de vorm en rang- schikking van gebouwen, het gebruik van soorten in de beplantingen, de vorm van die beplanting en het beheer ervan. Indien U hierover vragen heeft zal de stichting U graag behulpzaam zijn bij de inpassing van Uw erf in het landschap. Erve Have. De boer wilde van zijn erf de omgeving kunnen zien. Foto: H. Gierveld. Expositie IJsclub Delden De IJsclub Delden bestaat dit jaar 100 jaar. Dit heuge- lijke feit wordt opgeluisterd met een aantal activiteiten in de periode van 17-25 november. Op het programma staan onder meer een prestatieloop, een kinderfeest en een veld- toertocht. Gedurende de hele periode is er een expositie te zien in de museumboerderij De Wendezoele. Deze expositie beslaat verschillende terreinen. Onder meer wordt aandacht besteed aan de relatie met Twickel, de verhuurder van het schaatsterrein De Vloeiweide aan de Bomsestraat. Daamaast zijn er vele historische schaatsen en andere ijsattributen. Oude films en demonstraties maken het beeld van het verleden levendig.