pagina 8 zomer 2010

Twickel Aan de wieg van de R.IJ.S.M. Jacob Deck Caret van Heek was geinteresseerd in verkeer en vervoer. Hij werkte mee aan de aanleg van de spoorlijn Zutphen-Hengelo, liet als wethouder van Ambt Delden de aanleg van een straatweg tussen Delden en Ootmarsum onderzoeken en was commissaris van de Rijn en IJssel Stoomboot Maatschappij (R.IJ.S.M). Een model van een rader- stoomboot in de speelgoedkamer van Twickel herinnert hieraan. houten boten. De aanschafvan een stoom ­ boot voor 80 personen en maximaal 12 & 20.000 Nederlandse ponden aan goederen, inclusiefde benodigde voorraad kolen kost fl. 90.000,-. Het inrichten van aanleg- plaatsen fl. 20.000,-. De jaarlijkse perso- neelskosten fl. 28.796,-. Het ‘in beweging houden’ van een stoomboot van 60 pk van Amsterdam naar Keulen fl. 14.336,-. Brug- gelden en onvoorziene uitgaven fl. 6.990,-. De totale jaarlijkse exploitatie zal bedragen fl. 50.122,-. Voor het in de vaart brengen van een tweede stoomboot, zou nog eens fl. 80.000,- nodig zijn en fl. 8000,- voor onkosten. Uit het onderzoek blijkt verder dat een geregelde stoomvaart tussen Amsterdam en Keulen rendabel is en weldra wordt groen licht gegeven voor de R.IJ.S.M. Kampen, 9 September 1838. De officiele opening van de dienst tussen Amsterdam-Kampen-Keulen door de R.IJ.S.M. Rechts de ‘Drusus en middenachter de ‘Admiraal van Kinsbergen’. Collectie Stedelijk Museum Kampen. Tijdens de raadsvergadering van Kampen op 27 februari 1836 kwam als agendapunt stoomvaart in Overijssel aan de orde. Enkele raadsleden, onder wie burgemeester Lemker, hadden enkele dagen tevoren een stoomboot zien passeren langs de rede van Kampen. Deze onverwachte stoomboot kwam, naar later bleek, vanaf de Rijn en stoomde via de Zuiderzee en Waddenzee op naar de rivier de Weser. Ondanks perikelen rond de teloorgang van de A.S.M. (Amster- damsche Stoomboot Maatschappij) werd besloten de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe stoombootmaatschappij op te richten. J.H. graaf van Rechteren, gouverneur van Overijssel en tevens groot- grondbezitter in Kamperveen, juichte dit besluit van harte toe. De nieuwe maat ­ schappij zou het welzijn van de hele provincie Overijssel bevorderen en van de oude Hanzesteden Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen weer bloeiende scheepvaart-en handelscentra maken. Groen licht Uit onderzoek van graaf van Rechteren en de heren Westenenk en Budde (de latere directeuren van de onderneming) bleek dat in verschillende landen in Europa en in Amerika ijzeren stoomboten worden gebouwd die zeer geschikt zijn voor het optimaal vervoeren van passagiers en goederen bij een geringe diepgang. Ijzeren boten hebben minder diepgang dan Proefvaarten Met de oprichting van de Rijn en IJssel Stoomboot Maatschappij (R.IJ.S.M.) deed het stoomtijdperk zijn intrede in de scheep- vaart op de IJssel. De stoomboten moesten de verbinding gaan verzorgen tussen Amsterdam en Keulen. Vanaf Amsterdam werd de Zuiderzee overgestoken naar Kampen en via de IJssel langs de steden Zwolle, Deventer, Zutphen werd naar Arnhem gevaren. Via de Rijn stoomden de raderboten verder stroomopwaarts langs Dusseldorf naar Keulen. Het bestuur werd op 17 december 1836 te Deventer gei leerd en bestond uit: president-commissaris Historisch model van een raderstoomboot op de tweede verdieping van Twickel herinnert aan de glorie tijd van de R.IJ.S.M.. De schoorsteen ontbreekt.